Week tegen pesten: niet alleen op het schoolplein, ook in het verpleeghuis

Deze week, de week tegen pesten, wordt op veel scholen aandacht besteed aan pestgedrag en met name het voorkomen ervan met pestprotocollen en het creëren van een veilig klimaat op school. Het centrale thema dit jaar is ‘laat je zien’ en doet een beroep op de leerkracht om het vertrouwen van leerlingen te winnen zodat ze pestgedrag durven te bespreken.

Maar pestgedrag bestaat niet alleen op het schoolplein, ook pesten in verpleeghuizen kent vele vormen. En het komt vaker voor dan je denkt, is de overtuiging van Hetty Corstjens. Zij is afdelingsmanager in de Hambos in Kerkrade, een van de verpleeghuizen van de MeanderGroep in Zuid-Limburg. Hier werd het pesten samen met bewoners succesvol aangepakt en werd een pestprotocol ontwikkeld.

Hardop roddelen, elkaar moedwillig negeren, expres met een rollator tegen iemand opbotsen, of een stoel wegtrekken als iemand wil gaan zitten, het komt allemaal voor. Zo werden meerdere bewoners van de afdeling Mozart in de Hambos stelselmatig gepest. Er heerste een slechte sfeer op de afdeling, vertelt Hetty Corstjens, onder andere manager van deze afdeling. “Ja”, zegt bewoner Henk Lok, “maar het pestproject heeft geholpen. We hebben geen ruzie meer. De sfeer is nu goed.”

Meer weten?


Geplaatst op: 17 september 2018
Laatst gewijzigd op: 7 augustus 2019