Waardigheid en trots traject DrieGasthuizenGroep: resultaten en geleerde lessen

Geplaatst op: 27 december 2018
Laatst gewijzigd op: 27 december 2018

In 2017 en 2018 heeft de DrieGasthuizenGroep (DGG)in Arnhem, locatie Heijendaal, meegedaan aan het Waardigheid en trots programma. Om de kwaliteit in zorgverlening, processen, samenwerking en diensten te optimaliseren, is daar in 2015 en 2016 zowel in- als extern onderzoek verricht naar de processen op de betreffende locatie. De uitkomsten waren aanleiding om aansluiting te zoeken bij Waardigheid en trots om op die manier een extra impuls te geven aan verdere verbetering. Met in het achterhoofd de nadrukkelijke wens om de geleerde lessen te implementeren op alle locatie van DGG.

Ervaringen en opbrengsten

In dit eindverslag Wilma van Arragon (woonzorgmanager Heijendaal), Claudia Benning (kwaliteitsmedewerker), Hermien Kosian (coach Waardigheid en trots) en José Blom en Arjan Kom (kwaliteitsverpleegkundigen) hun visie op de bereikte resultaten en de geleerde lessen. Die variëren van praktische aanpassingen in de dagelijkse manier van werken tot het slimmer registreren in het ECD; van het verbeteren van de woonsfeer tot een visie ontwikkeling op dementie; van het versterken van de multidisciplinaire samenwerking tot het praktisch in kaart brengen van scholingsbehoeften.

De hele organisatie zal van deze opbrengsten kunnen profiteren.

Meer weten