V&VN: Zorgleefplan moet terug naar de basis

V&VN heeft een onderzoek gedaan naar de wijze waarop verpleegkundigen en verzorgenden werken met het zorgleefplan. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in het rapport ‘Heeft de cliënt invloed?‘.

Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de cliënten en vertegenwoordigers wordt betrokken bij het opstellen van het zorgleefplan. Bij bijna de helft (49%) van de respondenten is het plan een levend document: het wordt er regelmatig bij gepakt om het met de cliënt te bespreken of wordt bijgesteld naar aanleiding van eigen bevindingen. In veel gevallen (57%) is het voor cliënten wel lastig om het zorgleefplan in te zien, slechts een derde van de respondenten geeft aan dat het zorgleefplan bij de cliënt op de kamer ligt of dat cliënten een inlogcode hebben.

Complex

De complexiteit van het zorgleefplan is een ander punt van aandacht. Anne Marie Vaalburg, adviseur Innovatie van V&VN: ‘Qua omvang en complexiteit is het zorgleefplan uit de hand gelopen. Er is een herbezinning nodig op het doel van het zorgleefplan. Het zou niet in eerste instantie als verantwoordingsinstrument naar zorgverzekeraars of inspectie moeten dienen. De vele administratie gaat ten koste van de cliënt. Het verdient aanbeveling het zorgleefplan terug te brengen naar de basis: het samen met de cliënt in kaart brengen van de behoeftes van de cliënt om van daaruit op methodische wijze cliëntgerichte zorg te leveren. Het werken met elektronische dossiers kan daarbij helpen.’

Standaard doelen

Ook blijkt uit het onderzoek dat bijna twee derde van de respondenten geheel of gedeeltelijk met standaard doelen werkt. Hierdoor zal er minder maatwerk zijn. Het blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden het lastig vinden om zelf, samen met de cliënt, doelen te formuleren.

Bron: V&VN

Meer weten


Geplaatst op: 14 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019