Vragenlijst V&VN: Stand van zaken zorgleefplan

Om te zorgen dat cliënten meer te zeggen krijgen over de zorg die zij ontvangen is het sinds 2009 verplicht om het zorg(leef)plan met de cliënt te bespreken. In 2013 is het gebruik van het zorg(leef)plan geëvalueerd. Toen bleek dat bijna iedere cliënt in het verpleeghuis een zorg(leef)plan heeft èn dat dit regelmatig met hem of haar besproken wordt. Maar: ook werd duidelijk dat de cliënt toch niet veel invloed heeft op de zorg die hij krijgt.

Wat vind jij van het zorgleefplan?

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) peilt V&VN de stand van zaken van het zorgleefplan. Ben jij verpleegkundige of verzorgende en werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis of kleinschalige woonvorm? Vul dan voor 25 september 2015 de vragenlijst in. V&VN wil graag weten hoe jij met het zorg(leef)plan werkt en of het zorgleefplan volgens jou bijdraagt aan het vergroten van zeggenschap van cliënten. Over de uitkomsten gaat de V&VN in gesprek met de beleidsmakers in Den Haag.

Meer weten

 


Geplaatst op: 15 september 2015
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019