Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Vitalis neemt deel aan programma ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’

Waardigheid en trots-deelnemer Vitalis Wissehaege (Eindhoven) doet mee met het project ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca‘ van Vilans. Doel van het programma is het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen en zo de kwaliteit van leven van de cliënt te vergroten. Vitalis is één van de 15 ouderenzorgorganisaties die deelnemen aan het project. De resultaten worden gemonitord door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG en het CVBP.

Bij de eerste meting bleek dat Vitalis Wissehaege al minder psychofarmaca gebruikt, dan het landelijk gemiddelde in verpleeghuizen. Het doel van het project van Vitalis Wissehaege is om door betere samenwerking met familie, verzorging, arts, psycholoog, nog beter om te kunnen gaan met de bewoner, waardoor psychofarmaca niet of minder nodig zijn.

Multidisciplinair samenwerken

Het succesvol terugdringen van oneigenlijk gebruik van psychofarmaca vraagt om lukt alleen als aan 2 belangrijke voorwaarden wordt voldaan:

  • Kennis: medewerkers kennen de oorzaken van het onbegrepen gedrag van een cliënt en weten welke alternatieve interventies er zijn om het gedrag te beïnvloeden.
  • Inbedding in de organisatie: medewerkers weten hoe ze deze kennis toe kunnen passen, werken multidisciplinair samen en voelen zich gesteund door collega’s, management en familie

Dit sluit direct aan bij het verbeterplan dat Vitalis Wissehaege uitvoert in het kader van Waardigheid en trots. In een pilot onderzoekt Vitalis hoe multidisciplinaire samenwerking en overleg integraal onderdeel van het dagelijks proces kunnen zijn. Vitalis zet in op een voortdurende uitwisseling: het MDO als moment in een continue dialoog tussen cliënt, familie en medewerkers. Communicatie en samenwerking met cliënt en familie staan daarbij voorop.

Meer weten


Geplaatst op: 5 april 2017
Laatst gewijzigd op: 5 april 2017