Videocompilatie ‘De eerste ervaringen met persoonsvolgende bekostiging in de keten’

Geplaatst op: 19 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019

Hoe kunnen mensen sneller zorg krijgen van de zorgaanbieder van hun keuze? En hoe kan de vraag van de cliënt leidend zijn bij de inkoop van zorg, zodat het geld de keuze van de cliënt volgt en niet andersom? Welke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren zijn daarvoor nodig? Zes zorgaanbieders in de Waardigheid en trots themagroep ‘persoonsvolgende bekostiging in de keten’ (Dagelijkse Leven, Norschoten, Nusantara, Rosa Spier Huis, De Koperhorst en Bethanië), cliënten en de zorgkantoren Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, hebben deze vragen beantwoord. Onderzocht is hoe persoonsvolgende bekostiging ingevuld kan worden bij het inkoopbeleid, waarbij de vraag van de cliënt leidend is.

Videocompilatie

In onderstaande videocompilatie blikken Jan Verschuren (Waardigheid en trots), Irene Vriens (De Koperhorst), Han Schellekens (Dagelijks Leven), Frans Broekhuizen (Nusantara) en Ziska van Aggelen (Zilveren Kruis) terug op hun ervaringen met het experiment Persoonsvolgende bekostiging in de keten.

Meer weten

Ter afsluiting van het experiment is eerder een rapportage gepubliceerd ‘Persoonsvolgendheid in de keten: volgde het geld de cliënt?’ waaruit blijkt dat binnen de huidige wet- en regelgeving persoonsvolgende bekostiging zeker mogelijk te maken is. De dialoog tussen cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren is hierbij cruciaal.