Vicky van Kuijk (De Leystroom): Van politiek parool naar persoonlijk passend

Geplaatst op: 8 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 30 april 2020

Vicky van Kuijk werkt als manager kwaliteit en beleid in De Leystroom, een kleinschalige zorginstelling in Breda. Daarnaast vervult ze ook de rol van waarnemend bestuurder. De Leystroom neemt deel aan Waardigheid en trots en als projectleider deelt Vicky haar bevindingen.

Van politiek parool naar persoonlijk passend

Op vrijdag 11 september vond een eerste werkbijeenkomst met deelnemers en o.a. het ministerie van VWS, de IGZ en Zorgverzekeraars Nederland plaats. Doel van deze bijeenkomst was het concretiseren van de zogenaamde regelruimte die door De Leystroom en de andere zorginstellingen op het onderwerp ‘meten en verantwoorden van kwaliteit’ werd gevraagd.

Daarnaast ging het gesprek over de ouderenzorg en de ambitie die bij iedereen aanwezig is om de kwaliteit en de beeldvorming ervan te verbeteren. Het blijkt dat naast aandacht voor kwaliteit, aandacht voor beeldvorming minstens zo belangrijk is.

Ik vertegenwoordig De Leystroom tijdens deze officiële bijeenkomsten. Ik deel graag wat er besproken is en waar we dus mee aan de slag gaan.

Van systeemwereld naar leefwereld

De afgelopen jaren heeft de langdurige zorg intensief in het teken gestaan van verantwoordingssystemen. Dat deze systemen hun doel soms voorbij schieten, werd door alle partijen (h)erkend. Directeur Langdurige Zorg Martijn Verbeek verwoordde het die ochtend treffend: er kunnen 2 zaken fout gaan met dit project:

  1. We komen er na drie jaar achter dat we heel veel hebben gesproken en geprobeerd, zonder concreet resultaat te boeken.
  2. We komen na 3 jaar tot de conclusie dat kwaliteit op X manier met Y middelen moet worden gemeten. Dan zijn we precies waar we nu zijn, namelijk in bezit van een blauwdruk, en we hebben juist met elkaar vastgesteld dat dat niet werkt.

Aan de slag dus om dat systeemdenken om te buigen! En dat moet niet alleen op vrijdagochtend in Utrecht gebeuren, dat moet vooral in de organisatie landen.

Regels en regelruimte

Ook medewerkers van De Leystroom zetten terecht vraagtekens bij de hoeveelheid aan formulieren en nadruk op regels in de ouderenzorg tijdens externe visitaties. Dat heb ik althans gemerkt tijdens diverse interne en externe audits. De ‘systeemwereld’ is soms een ver-van-je-bed-show, en toch ontkomen we er moeilijk aan om onze dienstverlening te verantwoorden. We moeten alleen op zoek naar een manier die aansluit bij degene die we allemaal het belangrijkste vinden: de cliënt.

De cliënt en diens mantel, voor wie opname in een verpleeghuis per definitie geen hoogtepunt is. Opname betekent namelijk dat iemand wordt geconfronteerd met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen en dat deze dermate zijn toegenomen dat thuis wonen geen optie meer is. Wij zijn er in het verpleeghuis voor al onze cliënten, die hier vaak hun laatste levensfase ingaan. We willen er alles aan doen om deze tijd zo prettig en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Zaak is nu om met elkaar te werken aan goede verpleeghuiszorg, zonder door te slaan in administratieve druk en een oneindige reeks van protocollen die telkens voorschrijven van ‘zo moet het’.

Aan de slag dus om de leefwereld (van de zorgverlener) met de systeemwereld (van de IGZ, de verzekeraar, het zorgkantoor) bij elkaar te brengen. Dat ga niet ik, maar wij met z’n allen bij De Leystroom doen!

Kwaliteit vernieuwen

We vernieuwen onze kwaliteit, maar deze keer niet door veel nieuwe regels en systemen te implementeren. Er komt geen projectgroep, klankbordgroep, ervaringsdeskundigen groep of uitgebreid plan van aanpak.

Er wordt aan elke zorgverlener van De Leystroom gevraagd om actief met 1 of alle 3 van de door ons bepaalde aan de slag te gaan, dat zijn:

  1. Cliëntgerichtheid van het MDO;
  2. Teamfunctioneren;
  3. Mantelzorg actief betrekken bij zorg- en dienstverlening.

We hebben van het ministerie van VWS de volgende regelruimte aangeboden gekregen om hiermee aan de slag te gaan:
We mogen de CQ-index en de risico-indicatoren (IGZ) vervangen door een (handzaam) eigen instrument.

Uiteraard zijn er wel randvoorwaarden aan deelname, zo wordt verwacht dat we zelfevaluaties uitvoeren en dat we verslag doen van onze ervaringen en resultaten. Die delen we ook met andere huizen binnen onze projectgroep.
We gaan in De Leystroom in ieder geval actief aan de slag. Wordt vervolgd!

Blog door Vicky van Kuijk