Bezoek mag per 25 mei in alle verpleeghuislocaties die er klaar voor zijn

Geplaatst op: 20 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 28 mei 2020

Minister De Jonge wil graag perspectief bieden aan bewoners en naasten van verpleeghuizen, met een gecontroleerde aanpak om risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Gezien het positieve verloop van de eerste stap in de verruiming van de bezoekregeling, kan per 25 mei de volgende stap genomen worden. Daarbij mag iedere verpleeghuislocatie die aan alle eisen voldoet, bezoek toelaten volgens de geldende randvoorwaarden. Dit schrijft De Jonge vandaag, 20 mei, in zijn brief aan de Tweede Kamer met een update over alle coronamaatregelen.

Er is geen maximum aan het aantal verpleeghuislocaties dat per 25 mei mag meedoen. Een zorgaanbieder die een verpleeghuislocatie weer open wil stellen voor bezoek, meldt zich bij de GGD in zijn regio.

Eisen handreiking bezoekregeling verpleeghuizen

De locatie moet voldoen aan alle eisen die staan in de meest actuele Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen. Deze handreiking wordt door verschillende partijen samen telkens aangepast aan de verruiming van de bezoekregeling. Met uitleg over zaken als naar de kapper gaan, gezamenlijk eten, dagbesteding, de tandarts, paramedische zorg, met een bewoner een wandeling buiten maken, enz.

Tijdspad verruiming bezoekregeling

Ook geeft minister De Jonge een vooruitblik op het tijdspad van de verruiming van de bezoekregeling.

15 juni: alle verpleeghuislocaties moeten open

Per 15 juni moeten alle verpleeghuislocaties voldoen aan de eisen uit de handreiking, zodat alle locaties ook daadwerkelijk weer opengesteld kunnen worden voor bezoek.

15 juli: verruiming van de eisen aan de bezoekregeling

Per 15 juli zal naar verwachting een aantal van de beperkingen zoals die nu gelden op grond van de aangepaste bezoekregeling zullen vervallen. Zo zullen dan onder andere weer meer bezoekers per bewoner mogelijk zijn.

ActiZ heeft een overzicht gemaakt met de veelgestelde vragen over de bezoekregeling. Deze wordt steeds geactualiseerd met de laatste stand van zaken.

Monitor bezoekregeling

Op 11 mei ging de verruiming van de bezoekregeling van start, waarbij in 26 verpleeghuislocaties die waren geselecteerd door de GGD’s, onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner werd toegestaan.

Onder leiding van Prof. dr. Jan Hamers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg vindt de monitoring plaats van de bezoekregeling. Uit de rapportage met de eerste resultaten blijkt dat 46% van de 26 locaties daadwerkelijk op 11 mei is gestart met het toelaten van bezoek. Iets meer dan de helft van het aantal bewoners dat bezoek had kunnen ontvangen, heeft ook daadwerkelijk bezoek gehad.

In de uitvoering van de bezoekregeling bestaan verschillen tussen de locaties. Bijvoorbeeld als het gaat om het al dan niet dragen van mondkapjes, bezoek op de kamer of in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Wel plannen alle locaties het bezoek van te voren, zijn er medewerkers om bezoek binnen te laten en te controleren op symptomen en om bezoekers te begeleiden naar de betreffende bewoner en weer naar buiten.

Emotioneel weerzien

Op alle locaties is erg positief gereageerd op het weer toelaten van bezoek. Bezoekers zijn vaak emotioneel. Zij geven aan dat het daadwerkelijk bezoek in een ruimte waar je met elkaar kunt zijn meerwaarde heeft boven alle gevonden creatieve oplossingen. Er is ook veel begrip voor de genomen maatregelen en de inzet van de zorgmedewerkers voor hun naasten. Het houden aan de afspraken ging goed al is er wel enige zorg of dat ook zal lukken bij volgende bezoeken. Ook voor de medewerkers en management is het spannend om weer bezoek toe te laten. Een aantal locaties heeft zorgen over de verdere uitrol vanwege benodigde menskracht en het maatwerk dat nodig is.

Meer weten