Verpleeghuislocaties gericht aan de slag met verbeterpunten kwaliteitseisen

Deze maand wordt op maar liefst 36 verpleeghuislocaties de scan kwaliteitskader verpleeghuiszorg afgenomen en ook voor oktober staan al 26 locaties op de planning. Deelnemers aan het programma Waardigheid en trots op locatie krijgen met de scan inzicht in hoeverre hun locatie voldoet aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De scan brengt de sterke punten en de ontwikkelpunten per locatie in beeld, waarop ondersteuning op maat geboden wordt in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren. Vijf deelnemende verpleeghuislocaties vertellen wat zij vinden van de ondersteuning.

Meer weten over het programma? Kom naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten Waardigheid en trots op locatie op:

Lees meer over het programma, of neem contact op met één van de deelnemers om jouw vragen over het programma aan hen te stellen. Kijk op: Waardigheid en trots op locatie.

Zorgpartners Midden-Holland

‘Neem een bewoner in je hoofd en bedenk wat jij voor die persoon beter wilt hebben.’ Het zijn vaak de kleine dingen die impact maken en bijdragen aan kwaliteit. Maar hoe maak je dit aantoonbaar? En hoe ga je dit duurzaam borgen? Zorgpartners Midden-Holland koos voor ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie en ging aan de slag. ‘Door de deelname aan Waardigheid en trots op locatie is het leren van, en met elkaar versterkt. Dit heeft geresulteerd in kwaliteitsborging die kan steunen op een breed draagvlak binnen de organisatie. ‘Het prettige van de begeleiding vanuit Waardigheid en trots op locatie was de onafhankelijke en objectieve houding waarbij alle mogelijkheden werden belicht. Ook kregen alle betrokkenen de mogelijkheid om eerlijk, gelijkwaardig en oprecht deel te nemen aan het kwaliteitsgesprek in een veilige omgeving.’

Zorgplein Maaswaarden

Verzorgende IG Anouska van den Bogaard van Zorgplein Maaswaarden: ‘Ik denk dat het zo belangrijk is om mee te doen aan Waardigheid en trots op locatie om zo inzicht te krijgen in je eigen werk en de relatie met de bewoner. Wij hebben geleerd om niet meer zozeer voor onze cliënten te zorgen maar echt met onze cliënten. Dat is iets wat wij iedereen wel gunnen. De coach die ons beschikbaar werd gesteld heeft enorm geholpen, maar we hebben ook elkaar geholpen. Er was vertrouwen in de organisatie om met dit proces aan de slag gegaan. En we zien nu al dat we een aantrekkelijker werkgever zijn geworden en dat bewoners en familieleden meer tevreden zijn.’

Dagelijks Leven

Locatiemanager Jolanda Verhees van locatie Molenveldhuis (Dagelijks Leven): ‘Uit de scan kwam naar voren dat we goed op weg zijn. Eén van de punten van aandacht is dat vanuit het personeel de wens bestaat om de familie en naasten van de bewoners meer te laten participeren in het dagelijks leven. Het zou voor onze zorgmedewerkers fijn zijn als ze af en toe wat hulp zouden krijgen bij het vermaak van de bewoners, het koken of het onderhouden van de tuin. Op dit onderdeel krijgen we ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie. Een eerste stap is om een verwantenavond te organiseren.’ De locatiemanager is blij met de ondersteuning. ‘Je steekt er iets van op waar je mee verder kunt. En mogelijk weer een verbeterslag mee kunt maken. En dat is toch het doel?’

Raffy

Gert van der Pluijm, directeur bij Raffy: ‘We hebben een hekel aan papierwerk en zijn gauw geneigd nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen, zonder eerst terug te kijken op hoe vorige ideeën hebben uitgepakt. Met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie kijken we naar mogelijkheden tot verbetering in de twee laatste fasen van de kwaliteitscyclus: de evaluatie en de borging.’

Land van Horne

Jaleesa Janga, geestelijk verzorger locatie Hushoven (Land van Horne): ‘Mooi dat we met zo veel medewerkers bijeen zijn om het kwaliteitsgesprek als onderdeel van de scan te voeren. Zo kunnen we vanuit verschillende disciplines naar de zorg kijken. Het gesprek verloopt prettig, vind ik: de sfeer is informeel en mensen zijn openhartig. Het is zeker zinvol om te onderzoeken waar we staan en wat beter kan; het komt de kwaliteit van de zorg ten goede.’ Yvonne Smolenaers, teamleider Hushoven: ‘De scan laat zien dat we het op de meeste thema’s van het Kwaliteitskader goed doen. Maar ook wat er minder goed gaat en wat de oorzaken daarvan zijn. Daar kunnen we dus heel gericht mee aan de slag gaan. Daarin zijn wij vrij om te kiezen wat we doen en hoe we dat doen. Al met al vind ik dit echt een aanrader voor organisaties: het is een inspirerende manier om met elkaar in discussie te gaan.’

Meer weten


Geplaatst op: 10 september 2019
Laatst gewijzigd op: 10 september 2019