Verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap

Geplaatst op: 16 augustus 2019
Laatst gewijzigd op: 21 augustus 2019

Verzorgend leiderschap is nodig voor betere zorg en meer werkplezier. Hoe herkennen en stimuleren we leiderschap bij verzorgenden? Het Van Kleef Instituut deed in opdracht van ZonMw verkennend onderzoek.

Uit het onderzoek bleek dat verzorgend leiders vooral positie innemen in de dagelijkse zorgverlening. Ze tonen lef en laten hun stem horen. Ze oefenen invloed uit op de cliëntenzorg, de zorgorganisatie en de vakontwikkeling van zichzelf en collega’s. Aanbevelingen: zet leiderschap op de agenda en maak het bespreekbaar, geef verzorgenden aandacht, ruimte en vertrouwen.

De onderzoeker heeft verzorgenden gesproken met behulp van de methode storytelling. Hiermee heeft ze concrete ervaringen van de verzorgenden opgehaald: wat doen en laten de verzorgenden in hun dagelijkse werk? Hoe werken zij samen met andere professionals? Hoe profileren zij zich? Wat werkt goed en welke belemmeringen komen zij tegen? En welke ondersteuning hebben zij nodig?

De uitkomsten van dit onderzoek zijn getoetst in twee rondetafelgesprekken, waarin we met de aanwezige verzorgenden getoetst hebben of het onderzoek volledig is en of onze bevindingen kloppen.

Aanbevelingen onderzoek verzorgend leiderschap

Vijf kansen om leiderschap te stimuleren bij verzorgenden:

  • Zet het op de agenda en maak het bespreekbaar.
  • Geef verzorgenden aandacht, ruimte en vertrouwen.
  • Stimuleer voorlopers.
  • Bescherm het vak (met een beschermde beroepstitel).
  • Maak leiderschap expliciet in de opleiding.

Meer weten