Eerste oproep vaccinatie tegen corona voor zorgmedewerkers verpleeghuizen

Geplaatst op: 8 december 2020
Laatst gewijzigd op: 15 december 2020

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste groep een oproep voor vaccinatie tegen corona. Zij komen in aanmerking voor inenting met het vaccin van BioNTech/Pfizer, mits het eind december door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) wordt goedgekeurd. De vaccinatie tegen corona vindt plaats op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten. Dit heeft Minister De Jonge in de persconferentie van 8 december bekend gemaakt. De Jonge: ‘Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.’

Inenten bewoners verpleeghuizen

Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met de vaccinatie tegen corona van bewoners van verpleeghuizen. Zij krijgen in hun eigen woonomgeving het vaccin van Moderna aangeboden. Naar verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin.

In januari de eerste prik

Met de gemaakte keuzes wordt aangesloten op de in de vaccinatiestrategie geformuleerde hoofdroute: het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn, en zorgen dat de zorg het aan blijft kunnen. Deze hoofdroute is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad en staat uitgebreid beschreven in de laatste Kamerbrief ‘Stand van zaken Covid-19’. Gezien de (timing van de) beschikbaarheid van de vaccins, de geschiktheid van de vaccins voor specifieke groepen en de wijze waarop het vaccin wordt geleverd, is dit de meest efficiënte aanpak voor de start van het vaccineren. Door eerst de zorgmedewerkers te vaccineren, worden ook de meest kwetsbare doelgroepen zo optimaal mogelijk beschermd. In het advies van de Gezondheidsraad is deze ‘ringbescherming’ ook geadviseerd.

Geleerde lessen in de verpleeghuiszorg

In de Kamerbrief staat ook de ontwikkeling van corona in de verpleeghuizen beschreven. Vanaf week 45 zien we een afname van het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Omdat er nu veel meer wordt getest, is een goede vergelijking in besmettingsniveaus tussen de eerste en de tweede golf moeilijk. Desondanks is de verpleeghuiszorg flink getroffen tijdens deze tweede golf, maar is nu wel beter voorbereid.

Er is dankzij de ervaringen en de geleerde lessen uit de eerste golf meer kennis en men weet wat te doen om het virus buiten de deur te houden of onder controle te houden bij een uitbraak:

  • De zorgaanbieders hebben meer kennis opgebouwd en protocollen waar nodig geactualiseerd.
  • De Antibioticaresistentie-netwerken, de GGD’en, de Academische Werkplaatsen, Actiz en ‘Waardigheid en Trots op locatie’ hebben de kennis en goede voorbeelden samengebracht in de  CoronaWegwijzer. Deze wegwijzer helpt zorgaanbieders om het virus buiten de deur te houden of hanteerbaar te maken en is ruim 3500 keer gedownload. Ongeveer 220 locaties hebben een beroep gedaan op ondersteuning bij de toepassing van deze wegwijzer
  • De positionering van de verpleeghuiszorg zowel regionaal als landelijk is versterkt.
  • In het kader van de continuïteit heeft de minister de NZa verzocht de financiële compensatiemaatregelen te verlengen tot 1 januari 2022.
  • Er komt meer inzicht omdat het coronadashboard wordt uitgebreid, o.a. met informatie per regio.
  • De testcapaciteit is inmiddels op orde.
  • Er is voldoende voorraad Persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Bij de bezoekregeling is het door laten gaan van bezoek het uitgangspunt. Bij een uitbraak sluiten de zorgaanbieders slechts de kleinste afsluitbare eenheid van de locatie en dan zo kort mogelijk. Meldingen van te strikt hanteren van de bezoekregeling door zorgaanbieders kunnen bij de IGJ gemeld worden. De IGJ neemt dan contact op met de zorgaanbieders.
  • Voldoende zorgverleners is het voornaamste zorgpunt op dit moment. Zorgaanbieders bieden hulp aan hun medewerkers, bijvoorbeeld via geestelijke bijstand en teamreflectie. Ook zijn er diverse initiatieven om meer mensen voor de verpleeghuiszorg te werven of om creatief mensen van buiten de zorg in te zetten.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer weten

De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800 – 1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur)