Aanleverdatum jaarverantwoording zorg naar 1 oktober

Geplaatst op: 3 april 2020
Laatst gewijzigd op: 7 april 2020

Het ministerie van VWS heeft in verband met de coronacrisis besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven. De termijn is nu veranderd van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020.

Het verschuiven van de aanleverdatum voor de jaarverantwoording met 4 maanden is één van de maatregelen om de zorgaanbieders te ontzien in de administratieve lasten nu de coronacrisis veel van hen vraagt.

Toezicht en verantwoording soepeler

Ook de IGJ kondigde aan dat zij tijdelijk de termijnen loslaat in het kader van toezicht en de zorgkantoren lieten weten een tijdelijke versoepeling van de verantwoording en financiële steun te bieden aan de zorgaanbieders.

Bron: Jaarverantwoordingzorg.nl

Meer weten