Uitbreiding themagroep Indicatiestelling

De themagroep indicatiestelling binnen Waardigheid en trots is uitgebreid met 6 enthousiaste zorgaanbieders. Het betreft Stichting ZorgSpectrum, Treant en  Sensire in samenwerking met Markenheem, Azora en Careaz. De organisaties hebben inmiddels de instructiebijeenkomst met themacoördinator Brenda Klos, Stephanie Bos (VWS) en CIZ – adviseur Colette Schellinger gehad en zij hebben de andere aanbieders ontmoet op de kwartaalbespreking bij het CIZ. Deze maand gaan de zes nieuwe deelnemers starten met de verkorte indicatieprocedure, ook wel ‘verlenging ERAI’ genoemd.

De aandacht rondom deze procedure gaat uit naar de cliënten die al een eerstelijnsverblijf indicatie hebben en doorstromen naar Wlz via de verkorte procedure. Ook wordt er ingezet op het vergroten van de kennis over indicatiestelling in de organisatie en op het bevorderen van regelarme procedures.

CIZ voert eind oktober 2016 de eerste evaluatie uit op basis van de ervaringen die er tot nu toe zijn. In het voorjaar van 2017 worden ook de ervaringen van de 6 nieuwe aanbieders meegenomen in de eindevaluatie van het project.

Meer weten


Geplaatst op: 6 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 29 november 2016