Resultaten tweede meting over impact corona op verpleeghuismedewerkers bekend

Geplaatst op: 23 maart 2021
Laatst gewijzigd op: 28 april 2021

Eén op de drie medewerkers in de verpleeghuiszorg die voor besmette bewoners zorgden, kampt met burn-out en depressieve klachten. Dit aantal is gedurende de coronapandemie flink toegenomen. Ook neemt het ziekteverzuim onder verpleeghuismedewerkers toe. Dit blijkt uit het tweede onderzoek van de academische werkplaatsen ouderenzorg UNO-UMCG en UNC-ZH over de gezondheid en het welzijn van verpleeghuismedewerkers tijdens de coronapandemie. De medewerkers krijgen daarbij onder andere vragen over de ervaren werkstress tijdens corona en over burn-out en depressieve klachten voorgelegd. Bij de eerste meting was dit nog een op de vier medewerkers.

Uit deze tweede meting blijkt dat een stijgend aantal van deze medewerkers die voor besmette bewoners zorgen, kampt met burn-out (31%) en depressieve klachten (27%). Bij medewerkers zonder direct contact met besmette bewoners liggen deze percentages lager (burn-out 22% en depressieve klachten 21%). Bij de eerste meting kampte 22% van de medewerkers met burn-out klachten, 19% met depressieve klachten.

Energievreters

Energievreters zoals een hoge werkdruk, aangrijpende emotionele situaties en het moeten nemen van moeilijke beslissingen geven extra belasting en werkstress. Deze kunnen uiteindelijk resulteren in mentale gezondheidsproblemen. De groep medewerkers die voor besmette bewoners heeft gezorgd, geeft in de vragenlijst aan vaker last te hebben van deze energievreters. Energievreters zijn te compenseren met energiegevers zoals een goede werksfeer en goede samenwerking en steun vanuit leidinggevenden en collega’s.

Ziekteverzuim neemt toe

Het gemiddelde verzuim van alle deelnemende organisaties is tussen september 2020 en december 2020 met 1% gestegen, van 7.5% in 2019 naar 8.5% in 2020. Deze toename verschilt per regio. In West- en Zuid-Nederland, waar in het voorjaar veel besmettingen zijn geweest, is het verzuim hoog. In Noord en Midden-Nederland is het gemiddelde verzuim van september 2020 tot december 2020 licht gestegen. Mogelijk heeft dit te maken met de oplopende besmettingscijfers in deze regio’s vanaf eind september.

Coronamaatregelen in verpleeghuizen

Op basis van de inventarisatie van de coronamaatregelen op het gebied van ondersteuning van personeel (binnen elke organisatie) is een overzicht van ‘best practices’ gemaakt. Dit overzicht kunnen organisaties gebruiken om de problemen die zich voordoen in de organisatie te verhelpen. Sommige organisaties bieden de (psychosociale) ondersteuning proactief aan, andere passief. Effecten hiervan moeten blijken uit het volgende meetmoment.

Advies op maat

Net als bij het eerste meetmoment heeft iedere deelnemende organisatie een gepersonaliseerd advies ontvangen. De resultaten van de meting geven de organisaties inzicht in factoren die stress bij hun medewerkers veroorzaken. Dit biedt hen de mogelijkheid om hier in de toekomst beter op in te spelen. Met behulp van het overzicht van de ‘best practices’ op het gebied van ondersteuning van personeel kunnen de organisaties acties uitzetten op de onderdelen van de vragenlijst waar de medewerkers minder goed op scoren. Deze ‘best practices’ richten zich op de volgende thema’s:

  • Werkdruk
  • Teamgevoel
  • Emotionele belasting en uitputting
  • Sociale steun
  • Angst voor corona

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de academische werkplaatsen UNO-UMCG en UNC-ZH onder circa 1700 verpleeghuismedewerkers van tien grote organisaties met meerdere locaties verdeeld over Nederland. Het bestaat uit drie onderdelen op drie meetmomenten: een medewerkers-enquête, een analyse van ziekteverzuimcijfers over 2019 en 2020 en een inventarisatie van de corona-maatregelen in verpleeghuizen. Het eerste meetmoment vond plaats tussen maart en augustus 2020. Het tweede meetmoment, waarover deze rapportage gaat, vond plaats tussen oktober en december 2020. De derde ronde van het onderzoek is inmiddels gestart en eindigt begin april. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan in mei gepresenteerd worden. Daarna zal ook het verloop van de resultaten over de drie meetmomenten uitgebreid in kaart worden gebracht.

Meer weten