Twee projecten WVO Zorg onderscheiden met Planetree Awards

Op 17 maart 2016 ontving WVO Zorg voor twee projecten de landelijke Spirit of Planetree Awards 2016. Zowel het project ‘daglichtsimulatie’, waarmee de organisatie deelneemt aan Waardigheid en trots, als het project ‘intolerant gedrag en ongewenste omgangsvormen’ werd onderscheiden. De initiatieven zijn beoordeeld op positieve effecten voor cliënten en/of medewerkers, vernieuwing, overdraagbaarheid, actualiteit en toekomstwaarde.

Intolerantie en ongewenst gedrag

De leidinggevenden van twee WVO Zorg-locaties zagen dat intolerantie en gedrag dat als pesten kan worden uitgelegd, voorkomt in centra waar ouderen bij elkaar wonen: variaties van elkaar negeren, roddelen over elkaar en het structureel uitsluiten van mensen. Ze hebben dit probleem bespreekbaar gemaakt bij alle betrokken groepen: cliënten, hun familieleden en medewerkers. Tijdens een themaweek is het onderwerp op diverse manieren onder de aandacht gebracht. Ook na deze week is doorgegaan met activiteiten via communicatiespellen en gespreksgroepen waarin aandacht is voor hoe om te gaan met elkaar. Het project heeft de leefsfeer positief beïnvloed.

Daglichtsimulatie

In verpleeghuis Vondellaan in Vlissingen wonen dementerenden ouderen in groepen van 7-8 personen. In de huiskamers van de woningen is bijzondere verlichting aangebracht: daglichtlampen die veel extra licht geven en als het ware het daglicht naar binnen halen. WVO Zorg heeft samen met University College Roosevelt een onderzoek gedaan naar de effecten van het daglicht op het dag- en nachtritme en het welzijn van de cliënten van verpleeghuis Vondellaan. De onderzoeksuitkomsten laten zien dat er veel gunstige effecten optreden. Het ritme van de bewoners normaliseert, ze zijn weer actief en rustig op de juiste momenten. De kwaliteit van de slaap verbetert aanzienlijk, waardoor bewoners overdag alerter en actiever zijn, de stemming verbetert en er zijn minder gedragsproblemen. Kortom, de kwaliteit van leven wordt echt beter door het extra licht. Met het project neemt WVO Zorg deel aan het verbeterprogramma Waardigheid en trots.

Planetree Awards

De Planetree Awards worden één keer per jaar uitgereikt en zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgverleners om vernieuwende patiëntgerichte initiatieven in praktijk te brengen die een belangrijk positief verschil maken. Naast de erkenning ontvangen de winnaars een cheque om eigen initiatieven mee te starten of te steunen.

De Spirit of Planetree Award is in het leven geroepen door Planetree Nederland. De visie van Planetree staat voor de best mogelijke zorg voor cliënten en medewerkers. Persoonlijke aandacht, veilige zorg en eigen regie en zeggenschap voor cliënten vormen belangrijke elementen in deze visie. In Nederland bestaat een groeiend netwerk van zorgorganisaties dat zich heeft aangesloten bij Planetree. Sinds 2012 omarmt WVO Zorg de filosofie van Planetree.

Meer weten


Geplaatst op: 30 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 30 maart 2016