Training Cliënten Vertegenwoordigen – begin 2018

In mei 2017 deed Waardigheid en trots een oproep: 25 cliëntenraden en zorgmanagers gezocht die elkaars bondgenoot willen zijn om Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen te realiseren. In 25 trajecten onder de noemer ‘Cliënten Vertegenwoordigen’ staan het samenspel en het gezamenlijk belang van cliëntenraad en zorgorganisatie centraal om de beste zorg en je thuis voelen voor de kwetsbare cliënten te realiseren.

Begin 2018 biedt Publicrea ook de mogelijkheid van een trainingsprogramma.  In een training van twee dagdelen wordt geleerd hoe zelf ‘Waarde-volle zorg en Thuis voelen agenda’ trajecten te initiëren en te begeleiden. Het trainingsprogramma is gericht op het verbeteren van het woon- en leefklimaat in zorgcentra en het creëren van de condities voor een natuurlijke samenwerking tussen medewerkers, naasten en bewoners. In het trainingsprogramma komen vragen aan de orde als:

  • Hoe realiseert u een bondgenootschap tussen cliëntenraad en management, tussen naasten, cliënten en medewerkers. Wat heb je daarvoor nodig?
  • Hoe creëert u een woonomgeving voor kwetsbare bewoners zo dat een waardige, prettige dag mogelijk is naast de benodigde zorg?
  • Hoe zorgt u ervoor dat naasten hun rol voor hun dierbare op een natuurlijke manier kunnen uitoefenen?

Voor wie?

Aan de training kunnen bij voorrang deelnemen: medewerkers en ondersteuners van cliëntenraden van zorgorganisaties die deelnemen aan eerder genoemd programma Cliënten Vertegenwoordigen en/of die deelnemen aan het LOC programma Radicale Vernieuwing. Daarnaast kunnen ook anderen op het trainingsprogramma inschrijven.

Aan eerdere trainingen hebben geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkenden, eerst verantwoordelijk verzorgenden, activiteitenbegeleiders, coaches leefplezier, teamleiders en psychologen, vrijwilligers coördinatoren deelgenomen. Nadrukkelijk worden voor deze trainingen ook ondersteuners van cliëntenraden en medewerkers van LOC en NCZ uitgenodigd.

Wie geven de training?
De training wordt gegeven door Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse. Zij hebben veel ervaring in de langdurige ouderenzorg. De training is door hen, via Publicarea ontwikkeld en meermaals uitgevoerd. Hetti en Tineke zijn de auteurs van de boeken ‘Thuis Wezen’, ‘Thuis Voelen’ en ‘Thuis Zijn’ die alle drie handelen en concrete tips en handvatten geven voor waardige zorg en thuis voelen in de verpleeghuizen.

Tevens staan Hetti en Tineke bekend als de Dames THe, die sinds 2011 onverwachts op zorgvisite  gaan bij verpleeghuizen en woonzorgcentra door heel Nederland. Ze beoordelen de huizen op het ‘thuis voelen’ en kijken ernaar met de blik van: hoe zouden wij dit verpleeghuis voor onze eigen vader of moeder vinden? Op basis van hun zorgvisite ervaringen schrijven ze mooie blogs die verschijnen op de website van Waardigheid en trots. Bekijk de blogs van de Dames THe-Blik

Datum en tijd

  • Datum: De eerste trainingsdag vindt plaats op 24 januari en 8 februari 2018 (1 dag kiezen) | De tweede training vindt plaats op  1 en 20 maart 2018 (1 dag kiezen)
  • Tijd: 14.00 uur tot 16.30 uur

Meer informatie en aanmelden


Geplaatst op: 8 november 2017
Laatst gewijzigd op: 8 november 2017