Top 4 actiepunten vermindering regeldruk

Geplaatst op: 6 mei 2019
Laatst gewijzigd op: 14 mei 2019

De schrapsessies die sinds november 2018 door Vilans georganiseerd worden in het kader van (Ont)regel de langdurige zorg hebben een top 4 aan actiepunten opgeleverd. Bestuurders en zorgmedewerkers gingen tijdens deze sessies samen aan de slag met het snappen, verbeteren óf schrappen van regels en formulieren.

De belangstelling voor het terugdringen van regeldruk is zo groot dat er voor de tweede helft van 2019 wederom extra schrapsessies op de agenda staan. Bekijk de data en meld je aan!
Tijdens de schrapsessie maken multidisciplinaire teams de regeldruk binnen de eigen organisatie inzichtelijk. Aan de hand van de tool Minder papier, meer tijd voor zorg formuleren zij hun regels en registraties waaraan ze gaan werken. De top 4 verpleging en verzorging:

1. HACCP en schoonmaak-/aftekenlijsten efficiënter, wat is wettelijk verplicht?
2. Proces vereenvoudigen rondom uitdelen risicovolle medicatie (opiaten).
3. Cliëntrapportage vereenvoudigen.
4. Risicosignalering efficiënter.

Aan het einde van de schrapsessie gaan de teams naar huis met een plan van aanpak, hulpmiddelen, en ideeën om te zorgen voor merkbaar minder administratieve lasten en zo dus meer tijd voor zorg. Na zes tot acht weken komen de organisaties terug voor de verbetersessie. Deze vervolgbijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen en het inventariseren van regels die op landelijk niveau aangepakt moeten worden.

Bron: Vilans.nl

Meer weten