Top 10 onderwerpen verpleeghuiszorg 2021

Geplaatst op: 3 januari 2022
Laatst gewijzigd op: 14 januari 2022

In het afgelopen jaar werd de verpleeghuiszorg wederom door het coronavirus in de greep gehouden. De CoronaWegwijzer voorzag in een stappenplan voor het op- en afschalen van maatregelen om verspreiding tegen te gaan.  In de laatste twee maanden van 2021 werd in de verpleeghuizen nog een tandje bij gezet, om de boosterprik aan bewoners en medewerkers te geven. En er bleef onverminderd aandacht voor het organiseren van dagbestedingsactiviteiten, er was grote belangstelling voor de tools rondom methodisch werken en stuurden medewerkers elkaar de hoognodige blijk van waardering. Bekijk de top 10 van meest bekeken artikelen op Waardigheidentrots.nl in het afgelopen jaar.

1. Epke Zonderland als verpleeghuisarts

Het artikel over olympisch turnkampioen Epke Zonderland waarin hij vertelt over zijn ervaring als tijdelijke arts in een verpleeghuis in Wolvega, werd verreweg het meest gelezen in het afgelopen jaar. Epke gaf gehoor aan de oproep ‘Extra handen voor de zorg’ en hij kan iedereen aanraden om een tijdje in de ouderenzorg te werken.

2. Kennisbank kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

De Kennisbank kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg met een overzicht van thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is zo’n 17.000 keer geraadpleegd. Populaire thema’s zijn onder andere: methodisch werken, werken met plezier, technologie en persoonsgerichte zorg.

3. CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt een handreiking om na te gaan of de organisatie werkt volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Deze wordt continu geüpdatet, zo ook met de werkwijze voor de boostervaccinatie.

4. Georganiseerde dagbesteding in het verpleeghuis

Ondanks de beperkende coronamaatregelen werd gekeken naar wat nog wel mogelijk was op het gebied van dagbesteding. Het overzicht met voorbeelden van georganiseerde dagbestedingsactiviteiten in het verpleeghuis werd zo’n 13.000 keer ter inspiratie geraadpleegd.

5. Ondersteuning Waardigheid en trots op locatie

Tot halverwege 2021 konden zorgaanbieders zich aanmelden voor ondersteuning vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie. In totaal werd bij 674 verpleeghuislocaties de scan kwaliteitskader verpleeghuiszorg afgenomen, die afhankelijk van de uitkomsten ondersteuning op maat ontvingen.

6. Geef jouw collega een blijk van waardering

Als je gewaardeerd wordt als collega heeft dat positieve invloed, het krijgen en geven van waardering is daarom erg belangrijk. De digitale waarderingskaarten van Waardigheid en trots werden in 2021 meer dan 10.000 keer bekeken. Op 25 januari is het weer de Dag van het werkplezier in de zorg. Doe jij ook (weer) mee met de digitale kaartenactie?

7. Inspiratiebox methodisch werken

In de inspiratiebox methodisch werken in de verpleeghuiszorg zijn 50 inspirerende voorbeelden en instrumenten verzameld die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). Populair zijn onder andere de hulpmiddelen: checklist bij opname, voorbeeld zorgleefplan, handreiking methodisch werken met het ecd, format voor een fit-gesprek en het zakboekje rapporteren.

8. Ouder worden 2040

De conceptversie van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 werd begin 2021 gepubliceerd. Het vormde de input voor een brede veldraadpleging. Uit deze brede dialoog kwam de aangepaste Dialoognota Ouder worden 2020-2040. In 2022 zal de uitkomst van de maatschappelijke dialoog resulteren in een gezamenlijke transformatieagenda.

9. Kwaliteitsverpleegkundige ouderenzorg

De bijeenkomsten die Waardigheid en trots het afgelopen jaar organiseerde voor kwaliteitsverpleegkundigen waren zo ongekend populair, dat besloten werd om de kennis ook op een overzichtspagina speciaal voor kwaliteitsverpleegkundigen te ontsluiten. Deze informatie werd ruim 8.000 keer bekeken.

10. Persoonsgerichte zorg in het verpleeghuis

Op de themapagina Persoonsgerichte Zorg wordt uitgelegd wat persoonsgerichte zorg is en wat vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de vereisten zijn op dit gebied. Op het tabblad Inspiratie staan tal van voorbeelden van persoonsgericht werken. Op het tabblad Zelf aan de slag zijn de tools ingedeeld naar onderwerpen als ‘de cliënt leren kennen’ en ‘werken met een zorgleefplan’. Naast methodisch werken is dit thema het populairste onderdeel van de kennisbank.