Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de toekomst

Geplaatst op: 21 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 22 januari 2020

De subsidie voor radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is gestopt. Toch is er toekomst voor de beweging van de radicale vernieuwing. LOC blijft de ondersteuningsfunctie in het netwerk vervullen. Dit wordt voortaan betaald vanuit financiële bijdragen van de deelnemende organisaties zelf. Hoe ziet de toekomst eruit?

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vraagt een fundamentele verandering van de zorg. Van zorgorganisaties maar ook van bijvoorbeeld zorgkantoren en inspectie. Het gaat om een beweging naar verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn, niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt in en tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en mensen die zorg verlenen. De uitdaging is steeds vanuit die relaties de zorg te organiseren. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg helpt die verandering door te maken en gezamenlijk de verpleeghuiszorg in ons land ‘een ander gezicht’ te geven.

Bestuurders en coördinators/projectleiders uit 22 organisaties, de ambassadeurs, die deelnemen aan de landelijke vernieuwingsbeweging hebben samen met VWS en LOC plannen gemaakt voor de toekomst van radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in 2020 en 2021. Een betrokkene: “Mooi om te zien hoe Radicale vernieuwing steeds meer een netwerk wordt waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.”

22 ambassadeurs en een kernteam

In aanvulling op de vernieuwingsactiviteiten bij elke zorgorganisatie zelf zijn concrete afspraken gemaakt over de volgende stappen op landelijk niveau. Daarbij is het belangrijk dat alle deelnemers inbreng blijven hebben in het reilen en zeilen van de beweging. Het geheel overzien en zorgen voor continuïteit zijn ook belangrijke punten. Er wordt daarom gewerkt met een kernteam dat elke twee maanden overlegt en thema’s binnen de beweging bespreekt, en dat overlegt met bijvoorbeeld VWS, zorgkantoren en inspectie.

Een ambassadeur: “Gezamenlijk kunnen we een duidelijk statement maken – vanuit de inhoud. We zijn geen ActiZ, geen belangenorganisatie, vertegenwoordigen geen regio. Dat vind ik zo uniek; dat we als organisaties onderling heel verschillend zijn, maar in onze visies allemaal één basisgedachte delen en daardoor een krachtig beeld van de sector laten zien.”

Thema’s voor vernieuwing

Een aantal thema’s vraagt nu specifieke aandacht om radicaal te kunnen vernieuwen. Mensen uit alle organisaties kunnen rondom thema’s aanhaken.Actieteams zullen rondom de volgende thema’s verdere activiteiten ondernemen:

  • Verbreden en verdiepen van de vernieuwing in de eigen organisatie;
  • Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk van bewoners;
  • Radicale vernieuwing zorgonderwijs;
  • Betrekken van de omgeving rond het verpleeghuis;
  • Kracht van kleine organisaties (voor grote én kleine organisaties);
  • Ambassadeurschap;
  • Zichtbaar maken van de vernieuwing en vergroten van de landelijke impact. 

Voortgang, reflectie en inspiratie

Twee keer per jaar komt er een voortgangsbijeenkomst met alle deelnemende organisaties om de agenda voor het volgende half jaar te maken. Elke deelnemer organiseert jaarlijks een reflectiegesprek/-bijeenkomst in de eigen organisatie over de voortgang van de vernieuwing. Ook kunnen deelnemers themabijeenkomsten organiseren. Tevens is het bedoeling om jaarlijks een landelijke inspiratiebijeenkomst te organiseren en een publicatie te maken over resultaten binnen de beweging.

VWS blijft betrokken

Theo van Uum, VWS-directeur langdurige zorg: “Het ministerie van VWS blijft ook in 2020 en 2021 nauw betrokken en is actief in de beweging. VWS maakt deel uit van het kernteam, neemt deel aan bijeenkomsten en is bereid te ondersteunen bij het ophalen van goede voorbeelden en het verspreiden daarvan. Zo kan men geleerde lessen breed gebruiken.”

Meer weten