Zes zorgorganisaties en zorgkantoor slaan handen ineen voor toekomst ouderenzorg in Zuid-Limburg

Geplaatst op: 28 februari 2023
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2023

Om samen de druk op de ouderenzorg in de regio aan te pakken, slaan de zes grootste zorgorganisaties in Zuid-Limburg (Cicero, Envida, Sevagram, Meander, Vivantes en Zuyderland) de handen ineen. Gemaakte afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in een meerjarige overeenkomst die alle partijen ondertekenden. CZ zorgkantoor biedt de deelnemers vijf jaar lang financiële garanties waardoor zij zekerheid hebben. De noodzakelijke vernieuwing in de zorg komt door de samenwerking sneller op gang.

Vernieuwing is noodzakelijk zegt Jaap Stappers van CZ zorgkantoor. ‘We hebben samen een opgave in te vullen. Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, moet daar ook op kunnen rekenen. Dat kan alleen als we anders gaan werken en gebruikmaken van digitale oplossingen. De mogelijkheden zijn er.’

Dat juist Zuid-Limburg de primeur heeft van een dergelijke meerjarige overeenkomst is geen toeval. De druk op de ouderenzorg die we landelijk zien, is hier nóg groter. Maar liefst 12,5% van de bevolking is ouder dan 75 (landelijk 9,5%) en de verwachting is dat de zorgvraag in de komende twee decennia toeneemt met 76%. Dat betekent dat in 2040 de ouderenzorg in Zuid-Limburg 5.500 extra cliënten moet bedienen.

Hoe garandeer je de groeiende vraag naar ouderenzorg in Zuid-Limburg?

Een complexe puzzel die de betrokken partijen alleen samen op kunnen lossen.  ‘We gaan samen aan de slag om de groeiende zorgvraag van ouderen in een kwetsbare positie te blijven garanderen, hoe langer we wachten hoe groter de opgave wordt,’ zegt Roel Goffin, bestuurder van het Zuyderland.

Een belangrijk punt waar de partijen uit moeten komen, is hoe zij ervoor zorgen dat ouderen in Zuid-Limburg hun hulp zoveel mogelijk thuis krijgen. Goffin zegt daarover: ‘De toekomst van de ouderenzorg is thuis. Steeds meer cliënten krijgen langer zorg in de thuissituatie. Nauwer samenwerken is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Ook worden we steeds flexibeler en creatiever in oplossingen waardoor mensen thuis waardig oud kunnen worden. Binnen de samenwerking delen we kennis en expertise en zorgen we dat succesvolle zorgoplossingen meteen breed beschikbaar komen.’

Symposium: Zorg kan  anders, doe je mee?

Envida, ook betrokken bij deze samenwerking, organiseert op 14 april een symposium over de urgentie van innovatie in de ouderenzorg: Zorg kan anders, doe je mee? Ben jij in je werk bezig met hoe je verandering in de zorg mogelijk maakt? Dan ben jij van harte uitgenodigd voor dit symposium. Ontmoet onder andere managers, teamleiders, directieleden en bestuurders uit de zorg. Ga in gesprek met projectleiders adviseurs, beleidsmedewerkers, onderzoekers, en verpleegkundigen. En ontdek wat de kracht van samenwerking is met partners uit de wereld van bestuur, overheden, verzekeraars, woningcorporaties, onderwijs, gezondheid, wetenschap, welzijn en bedrijfsleven.

Meer over het symposium en inschrijven:

Samenwerking reikt verder: regiovisie in de maak

De zes zorgorganisaties in het samenwerkingsverband zijn voor de verduurzaming van de ouderenzorg ook aangewezen op de kennis en hulp van andere partijen. Het duurzaam veranderen van de ouderenzorg is een urgente en complexe opgave. Alle partijen die bij dit thema betrokken zijn, werken daarom samen aan een regiovisie. Deze visie zal in het voorjaar gereed zijn en duidelijk maken met welke concrete stappen de organisaties hun ambities waar gaan maken.

Meer weten: