Tips voor omgaan met het coronavirus in het verpleeghuis

Geplaatst op: 12 maart 2020
Laatst gewijzigd op: 30 april 2020

Verschillende organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het coronavirus te beperken. Lees de tips en adviezen die zijn opgesteld door RIVM, Actiz, Verenso en NVAVG over omgang met het virus in de verpleeghuiszorg. Ook vertelt een verpleeghuiscoach welke maatregelen er zijn genomen omtrent het coronavirus.

Laatste update: dinsdag 14 april 2020.

Het is belangrijk dat zorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overnemen. De GGD is in geval van een besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties. Mocht er een besmetting zijn in de verpleeghuissector dan geeft de GGD advies ten aanzien van isolatie en bescherming. Zij stemmen dit advies af op de landelijke stand van zaken.

Inzet en testbeleid medewerkers

Wat als een medewerker de sympromen van COVID-19) (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) heeft? Lees het inzet en testbeleid op rivm.nl.

Wat doen andere zorgorganisaties?

Een coach (van Waardigheid en trots op locatie)vertelt welke maatregelen er al zijn genomen bij één van de verpleeghuizen die zij ondersteunt.

Onderscheid tussen medewerkers

‘Bij een van de organisaties zijn de medewerkers in twee categorieën ingedeeld: de kritische medewerker en de niet-kritische medewerker. De eerste categorie medewerkers zijn medewerkers die je nodig hebt om de directe noodzakelijke zorg voor onze bewoners en cliënten door te laten gaan. Zoals alle zorgmedewekers, gastvrouwen en -heren, artsen, schoonmakers op de afdelingen en centrale planners. De tweede categorie (overige functies en vrijwilligers) wordt geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te werken.’

Dagelijks contact van coördinatieteam

‘Het is van belang is dat er in de organisatie een krachtig coördinatieteam is die meerdere malen per dag contact heeft. Zodat zij tijdig de richtlijnen en adviezen van RIVM en GGD kunnen opvolgen. Nu ligt de focus nog vooral op het indammen van het risico op besmettingen door vermindering van contactmomenten, hygiënische maatregelen en preventief beleid bij klachten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het informeren van medewerkers, verwanten en vrijwilligers’, zegt de coach.

Maak afschalingsplannen

‘Op de achtergrond worden maatregelen getroffen voor als het virus de organisatie binnenkomt’, zegt ze. ‘Denk aan het opstellen van de afschalingsplannen. Het gaat om de minimale zorg die door de professional moet worden geboden en gemonitord. Zoals medicatie, verpleegtechnische handelingen, (pre)terminale zorg en (ernstig) onbegrepen gedrag). Daarnaast inventariseert de organisatie wie van de familie kan ondersteunen als er sprake is van knelpunten in de personele inzet.’

Tips voor overleggen, activiteiten en behandelingen

De zorgaanbieder uit Brabant geeft onder andere onderstaande tips voor het omgaan met verschillende soorten bijeenkomsten.

 • Overleggen voor medewerkers waarbij meer dan 4 personen aanwezig zijn, worden afgezegd.
 • Activiteiten op de afdeling zelf kunnen doorgaan. Maar cliënten met klachten nemen hier niet aan deel.
 • Afdelingsoverstijgende activiteiten en -groepsbehandelingen worden afgezegd.
 • Individuele behandelingen kunnen doorgaan, maar zoveel mogelijk op de afdeling zelf.

Meer tips coronavirus in het verpleeghuis

Op Actiz.nl verschenen onder andere deze tips over isolatie, beschermende persoonlijke middelen en hygiëne:

Isolatie in verpleeghuizen  

Ook voor verpleeghuizen is het advies om samen met de GGD lokaal te zoeken naar de meest passende oplossing voor ‘isolatie’. Hieronder een aantal tips om dit vorm te geven:  

 • Isoleer patiënten in een eenpersoonskamer met eigen sanitair, verplaats de patiënt indien nodig.  
 • Indien er geen eenpersoonskamer met sanitair beschikbaar is: inventariseer hoe deze situatie kan worden gecreëerd of ga op zoek naar een ‘second best’ situatie. 
 • Er is geen ‘one size fits all’ qua ‘isolatie’. Mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de lokale situatie voor wat betreft bouw, inrichting en de betreffende patiënt en bewoners van de locatie.
 • Maak gebruik van de kennis en ervaring binnen jullie instelling met betrekking tot andere uitbraken als norovirus, influenza, MRSA/BRMO.
 • Bekijk nu al welke (alternatieve) mogelijkheden er zijn voor ‘isolatie’. 
 • Denk alvast na over mogelijkheden voor cohorteren (zoals bijvoorbeeld beschreven in de WIP-richtlijn Norovirus
 • Betrek nu al een Deskundige Infectiepreventie. Zie vhig.nl   

Beschermende persoonlijke middelen

Let op: Schaarste mondmaskers

Vanwege de bestaande krapte van mondmaskers is het nodig om het gebruik van beschermende persoonlijke middelen aan de feitelijke risico’s aan te passen. Het gaat om aangepaste inzet bij hoestende/niezende medewerkers en hoestende/niezende cliënten. Het gaat hierbij dus niet om cliënten bij wie sprake is van corona.

Meer informatie
Lees het artikel Richtlijnen RIVM voor beschermingsmiddelen aangepast

Wanneer iemand geïsoleerd is, gebruik een schort, masker, beschermende bril en handschoenen.  

 • Schort: gebruik een schort met lange mouw met PE-coating. Bij schaarste kan gebruik worden gemaakt van een halterschort met PE-coating tenzij er sprake is van hoog-risicohandelingen (handelingen in de mond/keelgebied, waaronder tanden poetsen). 
 • Masker: gebruik een FFP1 masker.  
 • Plaats van omkleden: buiten de  ruimte waarin de geïsoleerde patiënt zich bevindt (kamer of in geval van een cohortisolatie, de afdeling of unit).  

Bekijk ook: Posters: aan- en uittrekken beschermingsmaterialen

Reiniging en desinfectie

 • Reinig en desinfecteer dagelijks de isolatiekamer met nadruk op handcontactpunten.
 • Scheidt de gebruikte schoonmaakmaterialen.
 • In geval van een cohort waarbij zieken en niet-zieken op één unit of afdeling verblijven: reinig minimaal dagelijks; reinig en desinfecteer de handcontactpunten zolang dit haalbaar is. Overleg met een deskundige infectiepreventie.   

Meer weten