Tijdbesparende technologie in de ouderenzorg gezocht

Geplaatst op: 23 september 2020
Laatst gewijzigd op: 23 september 2020

Technologie kan helpen om de grote druk op de arbeidsmarkt in de zorg te verminderen en kan positief bijdragen aan het werkplezier van zorgmedewerkers. Vilans en adviesbureau Significant Public brengen, in opdracht van het ministerie van VWS,  bewezen tijdbesparende technologieën in kaart. Help je mee?

Jouw inbreng is welkom

Vilans verzamelt op dit moment bestaand onderzoeksmateriaal (van wetenschappelijke publicaties tot stageverslagen). We vragen hierbij het veld om hulp om zoveel mogelijk actuele documentatie te verzamelen. Deze documentatie bestuderen we om informatie te vinden op onder andere onderstaande thema’s:

  • Toepassing: hoe komt de organisatie tot de keuze tot de inzet van deze technologie? 
  • Doelgroep van de technologie (aard en omvang).
  • Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
  • Welke werkzaamheden kosten zorgverleners veel tijd en hoe kan daarop bespaard worden door het gebruik van technologie? 
  • Gebruiksgemak van de technologie.
  • Hoe zijn de digivaardigheden van zorgverleners op peil gebracht c.q. worden op peil gehouden? 
  • Verlaging van de administratieve lasten.
  • Werkplezier van medewerkers.
  • Ziekteverzuim van medewerkers. 

Stuur jouw relevante documentatie naar Sandra Suijkerbuijk (Senior onderzoeker Vilans): s.suijkerbuijk@vilans.nl

Interviews over tijdbesparende technologie

Aanvullend op de documentenstudie vinden vanaf oktober ook interviews plaats met betrokkenen in de praktijksituaties waar de betreffende technologie is ingezet. Op die thema’s waar Vilans weinig informatie uit documentatie kan vinden en/of waar ze juist verdieping nodig hebben, gaan ze in gesprek met de praktijk. Denk aan projectleiders van de implementatie van de technologie, professionals die dagelijks werken met de technologie, (vertegenwoordigers van) cliënten of bestuurders.

Waar is het onderzoek voor?

Het onderzoek werkt toe naar stappenplannen. Deze stappenplannen zijn bedoeld voor zorgaanbieders die het lastig vinden om keuzes te maken waar te beginnen met de implementatie van een technologie en/of hoe verder te gaan met de implementatie van een technologie. Deze stappenplannen kan je begin 2021 op onze platformen vinden.

Bron: Vilans

Meer weten