Taskforce Wonen en Zorg: ‘Werk samen aan toekomstbestendige woonzorgoplossingen’

Geplaatst op: 3 februari 2020
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2023

Nederland vergrijst in hoog tempo maar woonzorgvormen voor ouderen zijn er niet toe uitgerust om dit op te vangen. Er zit een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. De komende twee jaar stimuleert en ondersteunt de Taskforce Wonen en Zorg lokale partners bij het overbruggen van dit gat. Bekijk de oproep van Rick Hogenboom (De Posten) tot samenwerking van zorgorganisaties met gemeenten.

Passende woonzorgvormen in alle gemeenten

Hans Adriani, wethouder Wonen in Nieuwegein en voorzitter Taskforce Wonen en Zorg: ‘Het is niet vanzelfsprekend dat gemeenten samen met woningcorporaties én zorgorganisaties aan één tafel zitten. Vanuit de Taskforce gaan wij dit wel aanjagen. We streven ernaar dat dit jaar in alle gemeenten een analyse wordt gemaakt van de woonzorgopgaven. En dat in 2021 gemeenten samen met hun lokale partners afspraken maken op het thema wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Met als uiteindelijk doel dat er in alle gemeenten passende woonzorgvormen gerealiseerd worden.’

Oproep tot samenwerken

Rick Hogenboom, directeur-bestuurder De Posten, zit namens ActiZ in de Taskforce Wonen en Zorg. De Posten is met de gemeenten in gesprek over een levensloopbestendige wijk en samen werken zij aan een woonzorgvisie. Hogenboom doet een oproep aan zorgorganisaties om de samenwerking met gemeenten te zoeken om samen te komen tot een visie en aanpak voor de woonzorgopgaven. Bekijk de oproep:

Aanpak maatschappelijk vraagstuk

Het gaat hier om een groot maatschappelijk vraagstuk. Uit onderzoek blijkt dat Nederland in hoog tempo vergrijst; van 1,3 miljoen 75-plussers nu naar 2,1 miljoen in 2030. De jaren erna zal de vergrijzing verder toenemen. Ook stijgt ieder jaar het aantal indicaties voor langdurige zorg met 4%; ondertussen lopen de wachtlijsten en de wachttijden in de verpleeghuizen. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing stijgen van 270.000 in 2018 naar meer dan een half miljoen in 2040. En het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen neemt af de komende jaren.

De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van Vereniging Nederlandse gemeenten, Aedes vereniging van woningcorporaties, Actiz en de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer weten