Taakherschikking als oplossing voor tekort aan SO’s

Geplaatst op: 22 augustus 2022
Laatst gewijzigd op: 29 augustus 2022

Zoals in veel organisaties is bij ouderenzorgorganisatie KwadrantGroep een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. Uit onderzoek van deze organisatie blijkt dat taakherschikking een oplossing biedt. Ze hebben gekeken welke taken structureel door een andere medewerker kunnen worden overgenomen. En dat werkt.

‘Enorme bijdrage aan oplossing tekort’

De projectgroep heeft zich gedurende het traject vooral toegespitst op de taken en verantwoordelijkheden van de specialisten ouderengeneeskunde (SO), die bij de verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) belegd kunnen worden, onder eigen verantwoordelijkheid. De projectgroep concludeert dat taakherschikking ‘enorm kan bijdragen aan de oplossing voor het tekort aan SO’s’.

beeld uit rapport taakherschikking KwadrantGroep

Het traject heeft in 2021 geleid tot een rapport waarin de projectgroep een voorstel doet. Vervolgens heeft de KwadrantGroep het concept ingevoerd en werkt het inmiddels naar volle tevredenheid.

Download het rapport uit 2021 van de KwadrantGroep ‘Taakherschikking Medische vakgroep’ (pdf)

Wat is taakherschikking?

Taakherschikking betekent het structureel herverdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, tussen verschillende beroepen, bijvoorbeeld van een arts naar een VS/PA. Deze is dan zelfstandig bevoegd voor het indiceren, uitvoeren en delegeren van een taak en heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het handelen en is tuchtrechtelijk aan te spreken. Dit gaat verder dan het delegeren van taken door een SO naar bijvoorbeeld de VS/PA. In dat geval wordt gesproken over taakdelegatie.

Meer weten