Sturen op kwaliteit met behulp van cliëntwaarderingen op ZorgkaartNederland

Geplaatst op: 15 september 2016
Laatst gewijzigd op: 5 februari 2020

Het cliëntperspectief komt in de langdurige zorg steeds nadrukkelijker op de voorgrond. Hierbij past het dat zorgaanbieders belang hechten aan waarderingen door cliënten, bijvoorbeeld op ZorgkaartNederland. Opella en SVRZ zijn twee voorbeelden van zorgaanbieders die hiermee heel actief aan de slag zijn gegaan, en met succes. Lees de interviews met beide zorginstellingen:

Meer weten