Save the date! Congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in de ouderenzorg. Samen willen het ministerie van VWS, het RIVM en Vilans zich daar sterk tegen maken. Daarom organiseren zij het congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ op maandag 19 november 2018 in het NBC te Nieuwegein.

Project Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen
Het project Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen richt zich op het verhogen van de bewustwording van professionals en bestuurders over de risico’s van antibioticaresistentie en het verbeteren van de hygiëne. Vilans voert samen met ActiZ, RIVM, V&VN en Verenso dit project uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Hygiënisch werken onmisbaar

Doe op het congres gerichte kennis op over antibioticaresistentie, infectiepreventie, nieuwe richtlijnen (urineweg- en luchtweginfecties) en antibioticagebruik. Hygiënisch werken in zorgorganisaties is onmisbaar bij het terugdringen van antibioticaresistentie. Daarom krijg je ook concrete handvatten voor de totstandbrenging van gedragsverandering. Je kunt kiezen uit meer dan twintig workshops, verdeeld over twee rondes.

Datum, tijd en locatie

  • Datum: 19 november 2018
  • Tijd: 12.00 – 17.30 uur
  • Locatie: NBC te Nieuwegein

Meer weten en aanmelden


Geplaatst op: 30 juli 2018
Laatst gewijzigd op: 31 juli 2018