Samen de relatie bestuur-toezicht-medezeggenschap versterken

Geplaatst op: 19 november 2019
Laatst gewijzigd op: 19 november 2019

Het samenspel tussen raden van toezicht en cliëntenraden is een relatief nieuwe ontwikkeling in de zorg. Het gaat nog niet altijd vanzelf. Onwennigheid en soms ook ongemak spelen een rol. Want hoe geef je dat samenspel vorm? En hoe neem je ook het bestuur hierin mee? Op het Landelijk Congres Cliëntenraden 2019 geeft mr. drs. Arthur Hol, spreker namens NCZ, een verhelderende workshop. ‘Cliëntenraden en raden van toezicht hebben én moeten iets met elkaar.’

Veerkrachtig Samenwerken is het thema van het Landelijk Congres Cliëntenraden 2019. Een mooi thema, de nieuwe Wmcz voorziet immers onder andere in betere afspraken over samenwerking tussen de cliëntenraad en de organisatie. Een minder bekend aspect van deze samenwerking is de relatie tussen de raad van toezicht en de cliëntenraad. Arthur Hol besteedt er aandacht aan in zijn workshop. Zelf spreekt hij overigens liever van samenspel dan van samenwerking. ‘Je hoeft niet alles samen te doen. Het is juist de kunst om je eigenheid te bewaren. En te beseffen en te erkennen dat je grotendeels dezelfde doelen hebt en hopelijk dezelfde belangen nastreeft, maar dat je verschillende accenten mag leggen.’

Tijdens de workshop geeft Arthur praktische handvatten om dit samenspel beter in te richten. ‘Zodat cliëntenraden hun schroom overwinnen en met een comfortabel gevoel met hun raad van toezicht én het bestuur gaan verkennen hoe ze samen de relatie bestuur-toezicht-medezeggenschap kunnen versterken.’

Meld je aan voor het Landelijk Congres Cliëntenraden en schrijf je in voor workshop van Arthur Hol: Samen werken met de raad van toezicht: ermee aan de slag in de praktijk. Hij verzorgt de workshop in twee rondes:

Maatschappelijke opdracht

Het thema samenspel tussen de raad van toezicht en de cliëntenraad komt niet zomaar uit de lucht vallen. ‘Een aanjager van dit thema is de nieuwe Governancecode Zorg uit 2017’, legt Arthur uit. ‘Daarin staat dat raden van toezicht binnen de organisatie meerdere contacten moeten onderhouden. Anders is toezicht houden wel heel eenzijdig gebaseerd op informatie afkomstig van het bestuur. Daarnaast spoort de code raden van toezicht aan om de maatschappelijke opdracht van een organisatie meer centraal te stellen in het toezicht. In zorgorganisaties zijn cliënten een belangrijk deel van de maatschappelijke opdracht. De behoefte aan contact met de cliëntenraad is een logisch gevolg.’

Voordrachtsrecht

Andersom hebben ook cliëntenraden iets te winnen bij goed contact met de raad van toezicht. ‘Cliëntenraden hebben vanuit de Wmcz voordrachtsrecht voor een zetel van de raad van toezicht’, vertelt Arthur. ‘De Governancecode Zorg geeft aan dat ze over de invulling van dat recht afspraken kunnen maken. Een adviesrecht voor alle vacatures bijvoorbeeld, in plaats van het op zich sterkere recht van voordracht voor slechts een enkele zetel. Cliëntenraden en raden van toezicht hebben én moeten dus iets met elkaar. Dan is het handig om te weten hoe ze die relatie kunnen vormgeven.’

Door: Ingrid Brons

Meer weten