Rotterdam slaat handen ineen voor betere verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 12 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 27 juli 2020

De gemeente Rotterdam heeft samen met het ministerie van VWS, Zilveren Kruis Zorgkantoor en de zorgaanbieders Aafje, Humanitas, Laurens, Leliezorggroep een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld voor betere zorg voor de Rotterdamse ouderen voor de komende vier jaar. Zij gaan samenwerken op het gebied van arbeidsmarkt, geschikte gebouwen en integrale aanpak, bijvoorbeeld door regionaal in te kopen en omscholing.

Te weinig gekwalificeerd personeel

Er is te weinig gekwalificeerd personeel, er zijn te weinig geschikte gebouwen en partijen in de ouderenzorg moeten beter samenwerken. Om deze knelpunten op te lossen, is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk.

750 paar extra handen

De prioriteit van de samenwerking ligt op het vlak van personeel en arbeidsmarkt. De inkoop en werving van personeel gaat via gezamenlijke afspraken lopen. Er komen daardoor binnen vier jaar 750 paar extra handen aan het bed. Er zijn al een aantal acties opgestart, zoals een centraal regionaal inkoopbureau. Hierdoor worden snel nieuwe kanalen aangeboord, wordt de kwaliteit verhoogd en de kosten verlaagd. Ook komt er landelijke werving. Daarnaast willen ze mensen met een sociale vooropleiding en opleidingsniveau 3,4 en 5 omscholen voor de zorg. Deze groep kan starten met vakantiewerk en doorstromen naar een leer-werkbaan. Daarnaast krijgen meer dan 10.000 medewerkers extra training en ondersteuning van vrijwilligers, stagiaires of werkzoekenden. Een plan is om de zorg buiten kantooruren te vereenvoudigen door bijvoorbeeld effectievere inzet van hoogwaardig kwalitatief personeel. Verder gaan ze werken met strategische personeelsplannen, versterken van het HRM en het management van de zorgaanbieders. Ook gaan partijen ziekteverzuim aanpakken door best-practices uit te wisselen en wordt de reden van uitstroom van personeel geanalyseerd.

- @minVWS
click to tweet Binnen vier jaar 750 paar extra handen aan Rotterdams bed door #samenwerking #verpleeghuiszorg @wijzijnvanaafje @laurenszorg @Humanitas_Rtd

Evaluatie en beëindiging

Partijen gaan de intenties, doelstellingen en resultaten jaarlijks monitoren en stellen deze zo nodig bij. Een keer per half jaar spreken partijen op bestuurlijk niveau over de voortgang en de bijstellingen. Daarnaast overleggen partijen bij gewijzigde omstandigheden, zoals bij wijzigingen in wet- en regelgeving en maatregelen vanuit de overheid.

Borging samenwerking

Een groot voordeel voor deze partijen is dat er al samenwerkingsverbanden zijn, zoals ConForte en deRotterdamseZorg.nl. ConForte richt zich op Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en DeRotterdamseZorg.nl richt zich op de arbeidsmarkt en werkt ook intensief samen met het beroepsonderwijs voor zorg in Rotterdam. Ook is in januari 2017 een Zorgpact Rotterdam afgesloten, waarbij Rotterdamse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Rotterdam via zeven thema’s afspraken hebben gemaakt over hoe onderwijs en zorgorganisaties beter kunnen samenwerken. Een van deze thema’s gaat over de duurzame inzet van mbo-2 medewerkers in de zorg.

Meer informatie