Lesmateriaal ROC sluit beter aan bij zorgpraktijk

‘ROC Digitaal’ is digitaal studiemateriaal voor ieder ROC, dat aansluit op actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn. Samen met het Consortium Beroepsonderwijs lanceert The Competence Group (TCG) ROC Digitaal voor de Zorg- en Welzijnsopleidingen voor veertig aangesloten ROC’s.

E-learning in curriculum

Hugo Schouten (TCG): ‘Voor het curriculum van Zorg- en Welzijnsopleidingen zijn gerichte studiepakketten samengesteld. Deze pakketten bestaan uit interactieve e-learning waarmee studenten zich ontwikkelen tot professionele helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. De inhoud van dit materiaal sluit aan op actuele ontwikkelingen in hun beroepsveld. Denk hierbij aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, werken met EPD’s en het maken van zorgplannen volgens het Omaha System.’ Voor de overdracht van kennis over het Omaha System aan studenten heeft TCG een geaccrediteerd kennistraject ontwikkeld. ‘Hiermee ondersteunen wij docenten in het geven van betekenis aan de inhoud van het studiemateriaal’, aldus Hugo.

Lesstof is ontwikkeld met zorgorganisaties

Irma Rabelink (CBO): ‘Het studiemateriaal van ROC Digitaal wordt ontwikkeld door TCG in nauwe samenwerking met zorgorganisaties zélf, verenigd in het Zorg Leren Netwerk. De combinatie van dit zeer praktijkgerichte materiaal en de oefenopdrachten van het Consortium zorgt voor betere aansluiting tussen studenten Zorg en Welzijn en hun toekomstige beroepsveld!’ Het studiemateriaal is zowel voor studenten als docenten beschikbaar via DigiBib van het Consortium.

Bron: TCG

Meer weten


Geplaatst op: 10 augustus 2018
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2019