Robot Rose is voor even receptionist bij De Zorggroep

Geplaatst op: 13 januari 2023
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2023

Robot Rose wordt momenteel in de praktijk getest bij zorgorganisaties in Duitsland, Frankrijk en Spanje. In Nederland gebeurt dat tot en met 19 januari bij locatie De Witte Steen van De Zorggroep om te kijken welke behoefte er ligt  bij zorgmedewerkers en bewoners. Doel is om te onderzoeken voor welke functies of taken de robot kan worden ingezet, zodat deze kan worden doorontwikkeld. Een van de testen is de receptiefunctie van de robot. De verwachting is dat de robot in de toekomst precies weet wat te doen in welke situatie.

Het testen van Robot Rose gebeurt op initiatief van DIH-HERO, in samenwerking met Heemskerk Innovative Technology (HiT). De Zorggroep werkt mee aan de praktijktest om doorontwikkeling mogelijk te maken. Dit gebeurt onder andere door het uittesten van de receptiefunctie. De bewoner laat een code zien en de robot is zo geprogrammeerd dat hij de code leest en vervolgens de bewoner naar de juiste activiteitenruimte begeleidt. Daarnaast is er een entertainmentfunctie voor bewoners en medewerkers ingebouwd. Naast de receptiefunctie en het oppakken van voorwerpen, vertelt de robot ook een weetje of een grap en kan op verzoek muziek afspelen of filmpjes laten zien.

Robot Rose heeft drie doelen

De robot heeft als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren door:

  • de werkdruk van zorgmedewerkers te verminderen
  • de eigen regie van bewoners te bevorderen
  • het faciliteren van communicatie tussen bewoners, mantelzorgers en zorgmedewerkers

Autonoom functioneren

Momenteel zal Robot Rose nog niet echt op locaties kunnen werken. Maar de verwachting voor de toekomst is dat de robot voor het merendeel van de tijd autonoom zal kunnen functioneren. Mocht Rose niet weten wat te doen, zal een getrainde medewerker de robot op afstand kunnen bedienen. Projectleider Marielle van de Ven van de Zorggroep: ‘De inzet van innovatie is erg belangrijk. We zullen de zorg moeten veranderen om die toekomstbestendig te maken.’

Bron: De Zorggroep

Meer weten?