Samen werken aan infectiepreventie: stappen vooruit naar een goede invulling van infectiepreventie

Geplaatst op: 2 mei 2023
Laatst gewijzigd op: 21 juni 2023

Het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ heeft de aandacht voor infectiepreventie in een jaar tijd duidelijk vergroot. Met het programma werden stappen gezet naar een goede organisatie en invulling van infectiepreventie. Samenwerking op dit gebied speelt een belangrijke rol. ‘Deelname aan het programma zorgt voor betrokkenheid en tijd om echt aan de slag te gaan met infectiepreventie. We maken sneller stappen en keuzes’, zegt een van de deelnemers.

Hygiënisch werken en voorkomen van infecties

Uit een onderzoek van kennisorganisatie Vilans blijkt dat in 2022 in totaal 170 locaties van 40 organisaties met het programma bereikt werden, van groot tot klein. Ambitie van het programma is een cultuur waarin het voorkomen van infecties en hygiënisch werken onderdelen vormen van het dagelijkse werk in de verpleeghuiszorg.

Deelnemen aan Samen werken aan infectiepreventie?

Ook interesse in deelname? Dat kan, want het programma heeft nog alle ruimte voor organisaties die mee willen doen. Lees meer over het programma en meld je aan.

Infecties bij kwetsbare ouderen voorkomen

Samen werken aan infectiepreventie wordt vormgegeven en uitgevoerd met Verenso, V&VN Actiz, Vilans en VHIG. Het komt voort uit de behoefte van de praktijk om infecties bij kwetsbare ouderen te voorkomen. De coronacrisis maakte nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om infectiepreventie, de basiskennis en basisorganisatie hierover goed op orde te hebben. In het programma krijgen zorgorganisaties hierbij ondersteuning. ‘Daarbij is het belangrijk dat dit gebeurt op een manier die past, want de vraag van iedere organisatie is anders. Het is echt maatwerk’, zegt projectleider Martijn Simons.

Samenwerken aan infectiepreventie in álle lagen van de organisatie

In het programma staat het verbeteren van de samenwerking centraal. Samenwerking is essentieel, omdat infectiepreventie betrekking heeft op alle lagen van de organisatie. Bij de trajecten waren verschillende professionals betrokken. Dat varieerde van bestuur- en beleidsmedewerkers, managers en facilitaire medewerkers tot zorgverleners, specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen op het gebied van infectiepreventie.

Marije van Laar, kwaliteitsadviseur en deskundige infectiepreventie in opleiding bij ’t Zand, geeft een mooi voorbeeld: ‘Een team vraagt bijvoorbeeld of ik eens wil meekijken in de spoelruimte. Wat moeten ze met die waskar met schone was zonder bescherming eromheen? Dat is toch niet hygiënisch? Dan bestel ik hoezen en denk: geregeld. Vervolgens blijkt dat de afdeling inkoop niet op de hoogte is van het waaróm achter die bestelling. De hoes blijft weg. Totdat de manager ervan overtuigd is dat de infectiepreventie ermee is gediend.’

Aandachtsvelders en een hygiëne- en infectiepreventiecommissie

Onder leiding van coaches gingen professionals in de deelnemende verpleeghuizen met verschillende thema’s aan de slag. Daarbij scoorde de hygiëne en infectiepreventiecommissie hoog, evenals de rol van de aandachtsvelders en planmatig werken rondom infectiepreventie. Zo werkten organisaties bijvoorbeeld aan de rol van aandachtsvelders door deze mensen te benoemen en scholen en hen te positioneren en faciliteren. Ook waren er organisaties die een hygiëne- en infectiepreventiecommissie opstartten of de bestaande commissie verbeterden. Bijvoorbeeld op het gebied van positionering van de commissie, de werkwijze of de samenstelling.

Ook waren er organisaties die planmatig gingen werken door het opstellen van een plan van aanpak, uniformiteit te realiseren, audits op te starten, of beleid en regels aan te passen. Zo zette Aqua Viva een duidelijke structuur op met overlegmomenten. In de teamoverleggen is hygiëne en infectiepreventie een vast onderwerp op de agenda. Want, zo is de redenering ,‘dat helpt bij het creëren van een gezamenlijk gevoel van urgentie en commitment: Zo doen we het hier, zo werken we met elkaar aan kwaliteit.’

Resultaten Samen werken aan infectiepreventie 2022

Kennis delen

Binnen het programma werden kennis, tools en inspirerende verhalen over samenwerken aan infectiepreventie in 2022 onder andere gedeeld op Waardigheidentrots.nl en Zorgvoorbeter.nl. Zo kon op de website van Waardigheid en trots bijvoorbeeld de Wegwijzer Infectiepreventie worden gedownload. De wegwijzer zet de belangrijkste kennis en hulpmiddelen voor zorgprofessionals op een rij. Aan bod komen tal van onderwerpen, variërend van het waarom van hygiënisch werken tot hele praktische handvatten voor handhygiëne. Verder bestond veel interesse voor het format van de werksessie: die is in alle trajecten ingezet om in gesprek te gaan over infectiepreventie.

Op Zorgvoorbeter.nl ging de interesse vooral uit naar hand- en persoonlijke hygiëne, buikgriep en norovirus en richtlijnen infectiepreventie. Zeer praktisch is de te printen poster hygiëne in beeld met handzame tips over onder andere wat wel en niet te dragen en hoe je kleding te wassen. Verder werden kennis en ervaringen gedeeld en uitgewisseld tijdens (online) bijeenkomsten, in nieuwsbrieven en via Linkedin. De verschillende bijeenkomsten werden goed bezocht en gewaardeerd, zo blijkt uit de reacties.

Meer weten