Nieuwe serie regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

Geplaatst op: 17 december 2019
Laatst gewijzigd op: 17 december 2019

In januari en februari organiseert het Ministerie van VWS opnieuw 6 informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd) voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Op 1 januari 2020 treedt de Wzd in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. 

Doel van de bijeenkomsten is om zorgprofessionals en beleidsmakers mee te nemen in wat er voor hen verandert met de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

N.B. Deze bijeenkomsten zijn een herhaling van de 8 informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang die het ministerie van VWS in september organiseerde. De bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld voor zorgprofessionals en beleidsmakers die er in september niet bij konden zijn.

Data en locaties

De bijeenkomsten worden verspreid door Nederland gehouden:

 • 27 januari  in het van der Valk hotel in Zwolle
 • 28 januari  het van der Valk hotel in Tiel
 • 3 februari in het van der Valk hotel in Roermond
 • 4 februari in het van der Valk hotel in Sassenheim
 • 10 februari in het van der Valk hotel in Amersfoort
 • 13 februari in het van der Valk hotel in Middelburg

Meld je direct aan!

Programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de Wet zorg en dwang wordt toegelicht. Daarnaast vinden er diverse workshops plaats.

Algemeen tijdschema:

 • 12:30 uur: Inloop
 • 13:00 uur: Opening en presentatie door VWS
 • 13:45 uur: Start eerste workshopronde
 • 14:30 uur: Pauze
 • 15:00 uur: Start tweede workshopronde
 • 15:50 uur: Start derde workshopronde
 • 16:35 uur: Einde met afsluitend een drankje

Workshops

Er zijn in totaal 7 verschillende workshops, verdeeld over 3 rondes. U heeft dus de mogelijkheid om 3 van de 7 workshops bij te wonen. Het workshopaanbod is als volgt:

 • Workshop 1: Het stappenplan
 • Workshop 2: Verzet
 • Workshop 3: Onvrijwillige zorg
 • Workshop 4: Zorginhoudelijke, juridische en medische expertise bij opname in een Wzd accommodatie
 • Workshop 5: Vertegenwoordiging cliënt
 • Workshop 6: Onvrijwillige zorg thuis
 • Workshop 7: Pilots

Lees meer over het workshopaanbod

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang via het online aanmeldformulier.

Ondersteuning implementatie Wet zorg en dwang

Ondersteuning Wet zorg en dwang

Vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie (WOL) is voor verpleeghuizen ondersteuning op maat mogelijk bij implementatie van de Wet zorg en dwang.

Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van expertsessies, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren. Ook kan intensievere ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie noodzakelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om veranderkundige- en/of inhoudelijke ondersteuning, procesbegeleiding tijdens het traject, of anderszins. Ook dit pakket wordt op maat aangeboden. Parallel aan de ondersteuning wordt de scan van Waardigheid en trots op locatie uitgevoerd, op basis waarvan een definitieve ondersteuningsvraag, ook op eventuele andere aspecten wordt vastgesteld.

Twijfelt u of of u ondersteuning bij de implementatie van de Wet zorg en dwang nodig hebt? Wij hebben een checklist met tien aandachtspunten m.b.t. de Wet zorg en dwang voor u opgesteld.

Heeft u nog vragen?
Lees meer over het programma Waardigheid en trots op locatie of neem contact op via info@waardigheidentrots.nl.

Meer weten