Rapport Zorginstituut Nederland: Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren

In 2014 bracht Zorginstituut Nederland partijen uit de langdurige zorg met elkaar in gesprek over wat er nodig is om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te realiseren in de langdurige zorg. Uit de gesprekken  kwamen vijf verbeterthema’s naar voren:

 1. Persoonsgerichte zorg
  De relatie tussen cliënt, familie en professionals verdient meer aandacht. De zorg moet aansluiten bij de situatie en wensen van de cliënt.
 2. Deskundige professionals
  We hebben meer professionals nodig die de laatste wetenschappelijke inzichten kennen, van elkaar leren én die kennis inzetten voor hun cliënt.
 3. Bruikbare kennis
  Er is meer onderzoek nodig. Om te weten welke aanpak in welke situatie werkt. Bestaande kennis moet de professional meteen kunnen gebruiken.
 4. Nuttige informatie
  We willen inzicht in de kwaliteit van zorg. Hoe verzamel je de juiste informatie, zonder dat het teveel tijd kost?
 5. Sterke leiders
  Sterke leiders geven medewerkers de ruimte om goede zorg te leveren. En zorgen dat medewerkers richtlijnen toepassen, er waar nodig van afwijken én blijven leren.

Afgesproken is dat de partijen deze vijf verbeterthema’s samen gaan vertalen in concrete acties om samen de langdurige zorg te verbeteren. In februari 2015 publiceerde Zorginstituut Nederland het rapport ‘Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren’ waarin de vijf thema’s en de vervolgstappen zijn uitgewerkt.

Meer weten


Geplaatst op: 16 maart 2015
Laatst gewijzigd op: 14 oktober 2015