Rapport IGJ: Verpleeghuiszorg in beeld

Geplaatst op: 18 juni 2020
Laatst gewijzigd op: 18 juni 2020

Zorgorganisaties schenken veel aandacht aan de cliënt als persoon. Voor het personeelsbeleid en sturing op kwaliteit en veiligheid, is nog steeds meer aandacht nodig. Dat blijkt uit de bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan verpleeghuizen. In het rapport Verpleeghuiszorg in beeld laten zij hun bevindingen zien.

De IGJ bezoekt de komende jaren alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, om te toetsen hoe de kwaliteit van zorg is. bezoekt in vier jaar tijd alle organisaties die verpleeghuiszorg bieden. Vorig jaar bracht de inspectie een beeld uit over de eerste 300 bezochte zorgorganisaties. Ook in het afgelopen jaar gingen zij op bezoek bij verpleeghuizen. Dit deden ze tot half maart 2020, toen de coronacrisis uitbrak. Dit rapport gaat dan ook over feiten en cijfers in de periode daarvóór. In totaal heeft de IGJ nu 516 verpleeghuizen bezocht.

Persoonsgerichte zorg

Er was in de afgelopen jaren veel aandacht voor persoonsgerichte zorg. De inspectie ziet dat de meeste zorgorganisaties grotendeels voldoende aandacht hebben voor de bewoner. Dit was ook de hoofdboodschap in de vorige rapportage van de IGJ.

Voldoende en deskundige medewerkers

De toezichtbezoeken maken duidelijk dat in veel zorgorganisaties niet voldoende zorgmedewerkers worden ingezet of niet voldoende deskundigheid beschikbaar is. Dit heeft ook te maken met de bestaande krapte op de arbeidsmarkt. Hoe de arbeidsmarkt zich door de coronacrisis ontwikkelt, zal de komende periode blijken. Dan wordt ook duidelijk wat dit betekent voor zorgorganisaties.

Sturing op kwaliteit en veiligheid

Goede kwaliteit en veiligheid van zorg begint volgens de inspectie met goed bestuur en management. Wie wil dat zorgmedewerkers goede zorg kunnen bieden, moet continu sturen op verbeteringen. Daarnaast is het de taak van een bestuurder om te zorgen voor een veilige cultuur. Daarin kunnen zorgmedewerkers open zijn over fouten en twijfels. Alleen zo, kan iedereen binnen de zorgorganisatie van elkaar leren.

Video: gesprek IGJ en zorgorganisatie Envida

In de video gaat hoofdinspecteur Korrie Louwes in gesprek over de gevolgen van het coronavirus, met bestuursvoorzitter Roger Ruijters van zorgorganisatie Envida. Zorgcoördinator Denny Stalman van Envida vertelt hoe hij het op de werkvloer ervoer.

Bron: IGJ

Meer weten