Praktijkgerichte opleiding zorgkantoren ‘inkopen op kwaliteit’ gestart

Zorgkantoren hebben de opdracht om via de zorginkoop te sturen op kwaliteit, in dialoog met zorgaanbieders en cliënten(raden). Om hun nieuwe rol goed invulling te geven is door de zorgkantoren een praktijkgerichte opleiding ‘Inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg’ opgezet. Ruim 100 medewerkers, verspreid over alle zorgkantoren, nemen het komende jaar deel aan deze opleiding.

Hoe de zorgkantoren over twee jaar precies invulling gaan geven aan hun nieuwe rol is eerder al beschreven in het rapport Profiel 2021. Daarin staat onder meer dat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan bij de zorginkoop en dat de zorgkantoren een verbindende rol spelen in het regionale zorgveld. Bekijk onderstaande video over de nieuwe rol van het zorgkantoor in de langdurige zorg.

 

Vaardigheden ontwikkelen gekoppeld aan praktijkcasussen

Het opleidingsprogramma ‘Inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg’ helpt medewerkers van zorgkantoren (zorginkopers, kwaliteitsadviseurs en beleidsmedewerkers) om deze nieuwe rol in de praktijk te gaan brengen. De opleiding duurt een jaar en kent verschillende onderdelen voor verschillende groepen medewerkers. Zij ontwikkelen tijdens de opleiding vaardigheden gekoppeld aan hun eigen praktijkcasussen. Daarnaast worden specifieke thema’s uitgediept, zoals arbeidsmarkt of technologische innovaties.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Meer weten


Geplaatst op: 1 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2019