Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Inzichten en tips over persoonsgerichte zorg tijdens Waardigheid en trots-congresdagen

Tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen op 3 en 4 juli zijn er volop sessies over persoonsgerichte zorg. We lichten er een aantal voor u uit om het u makkelijker te maken. Schrijf u snel in voor zo’n presentatie, workshop of dialoogsessie, deel uw kennis, doe kennis op en verspreid deze weer in uw netwerk.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning betekent dat de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is: hij ervaart compassie, zijn identiteit komt tot uiting, hij heeft autonomie over leven en welbevinden en hij heeft inspraak ten aanzien van zorgdoelen. Iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, eigen toekomst en eigen doelen.

Maandag 3 juli

Ronde 1

1.21 De eerste ervaringen met persoonsvolgende bekostiging in de keten

Ronde 2

2.3 ‘Ken je cliënt’: methoden en instrumenten om de cliënt beter te leren kennen

Ronde 3

3.1 Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties

Ronde 4

4.17 Let’s talk about….Seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg

Bekijk meer sessies over het thema ‘Persoonsgerichte zorg’ op 3 juli

Dinsdag 4 juli

Ronde 1

1.5 Persoonsvolgend budget in de praktijk!

Ronde 2

2.16 Aan de slag met het persoonsvolgend budget: DOEN.

Ronde 3

3.6 Onderzoek Motivaction: Breek het verpleeghuis open: want leven is meer dan zorg alleen

Bekijk meer sessies over het thema ‘Persoonsgerichte zorg’ op 4 juli

Meer informatie

Bekijk alle sessies van de Waardigheid en trots-congresdagen van 3 en 4 juli op de congressite en schrijf u in.


Geplaatst op: 13 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 14 juni 2017