Actueel

Afbeelding bij 'Slechte diagnose van hartfalen bij ouderen in verpleeghuizen'

Slechte diagnose van hartfalen bij ouderen in verpleeghuizen

21 december 2015 - 60% van de hartfalendiagnoses bij bewoners in verpleeghuizen worden gemist, zo concludeert Maaike Barents van de Rijksuniversiteit Groningen in haar proefschrift.

Afbeelding bij 'Zorginkoop Wlz 2016: van spreadsheets naar dialoogmodel'

Zorginkoop Wlz 2016: van spreadsheets naar dialoogmodel

21 december 2015 - Zorginkoop Wlz 2016 laat duidelijke trendbreuk met het verleden zien. Interview met Angela Bransen, beleidsadviseur zorg bij Zorgverzekeraars Nederland.

Afbeelding bij 'Dialoogmodel zorginkoop Wlz: eerste ervaringen positief'

Dialoogmodel zorginkoop Wlz: eerste ervaringen positief

18 december 2015 - Zorgaanbieders, cliëntenraden en zorgkantoren zijn positief over het dialoogmodel dat dit jaar is gebruikt bij de zorginkoop Wlz 2016.

Afbeelding bij 'OBG'

OBG

18 december 2015 - OBG was deelnemer aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Lees meer over de opbrengsten van dit verbetertraject.

Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: derde groep deelnemers me..'

Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: derde groep deelnemers met regelruimte

18 december 2015 - Op 2 december ging de laatste van de drie groepen met extra regelruimte binnen het thema 'kwaliteitsverantwoording' van start.

Afbeelding bij 'Coloriet'

Coloriet

18 december 2015 - Coloriet was deelnemer aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Lees meer over de opbrengsten van de verbetertrajecten van Coloriet.

Afbeelding bij 'Stichting Sint Jacob'

Stichting Sint Jacob

17 december 2015 - Stichting Sint Jacob was deelnemer aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Lees meer over de opbrengsten van dit traject.

Afbeelding bij 'Experimenteer met minder regels in de Innovatieplaats Cure'

Experimenteer met minder regels in de Innovatieplaats Cure

17 december 2015 - In de 'Innovatieplaats Cure' krijgen 15 zorgaanbieders met Zvw-zorg de mogelijkheid om bepaalde wet- en regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen.

Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: tweede groep deelnemers m..'

Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: tweede groep deelnemers met regelruimte

17 december 2015 - Op 2 december gingen 14 organisaties als tweede groep met extra regelruimte van start in Waardigheid en trots, binnen het thema 'kwaliteitsverantwoording'.

Afbeelding bij 'Zorggroep Groningen'

Zorggroep Groningen

15 december 2015 - Zorggroep Groningen wil waarde scheppen door de cliënt in alle werkprocessen centraal te stellen. Daarvoor wordt leren en ontwikkelen op gang gebracht.