Actueel

Afbeelding bij 'MeanderGroep Zuid-Limburg'

MeanderGroep Zuid-Limburg

20 januari 2016 - MeanderGroep Zuid-Limburg was deelnemer aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Lees meer over de opbrengsten van dit verbetertraject.

Afbeelding bij 'Nachtzorg: mogelijkheden en voorbeelden'

Nachtzorg: mogelijkheden en voorbeelden

20 januari 2016 - Dit artikel schetst mogelijkheden die er bestaan om de nachtzorg te organiseren binnen zorgorganisaties.

Afbeelding bij 'Innoforte'

Innoforte

20 januari 2016 - Innoforte was deelnemer aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Lees meer over de opbrengsten van dit verbetertraject.

Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst Domeinoverstijgende Bekostiging: tiende groep deelnemers ..'

Introductiebijeenkomst Domeinoverstijgende Bekostiging: tiende groep deelnemers met regelruimte

20 januari 2016 - Op 9 december 2015 vond de introductiebijeenkomst plaats van de themagroep ‘Domeinoverstijgende Bekostiging’ in het kader van Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen.

Afbeelding bij 'Innovatie in governance langdurige zorg'

Innovatie in governance langdurige zorg

19 januari 2016 - Hoe organiseer je governance in een gedecentraliseerd stelsel in transitie, waarbinnen participatie nagestreefd wordt die ook nog domeinoverstijgend is en veel stakeholders betreft?

Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst ‘Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde’: deelneme..'

Introductiebijeenkomst ‘Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde’: deelnemers met regelruimte

19 januari 2016 - Verslag van de introductiebijeenkomst van de themagroep ‘Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde’ van het programma Waardigheid en trots - Ruimte voor verpleeghuizen.

Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst ‘PvB in de keten’: achtste groep deelnemers met regel..'

Introductiebijeenkomst ‘PvB in de keten’: achtste groep deelnemers met regelruimte

18 januari 2016 - Op 9 december 2015 vond de introductiebijeenkomst plaats voor deelnemers aan het programma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen die de themagroep ‘Persoonsvolgende Bekostiging in de keten’ vormen.

Afbeelding bij 'Jolanda de Mooij (klankbord Waardigheid en trots): Kwaliteit van zorg is de juis..'

Jolanda de Mooij (klankbord Waardigheid en trots): Kwaliteit van zorg is de juiste dingen goed doen

18 januari 2016 - Jolanda de Mooij ziet kwaliteit van zorg als zorg die volledig is afgestemd op de doelgroep, en dat die zorg bovendien past bij het individu.

Afbeelding bij 'CuraMare'

CuraMare

18 januari 2016 - CuraMare was deelnemer aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Lees meer over de opbrengsten van dit verbetertraject van CuraMare.

Afbeelding bij 'Novicare wil met Vitaal Thuis verpleeghuiszorg thuis bieden'

Novicare wil met Vitaal Thuis verpleeghuiszorg thuis bieden

18 januari 2016 - Zorgaanbieder Novicare ontwikkelde het Vitaal Thuis concept voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie, waarmee verpleeghuisopname tot een minimum kan worden beperkt.