Actueel

Beoordeel zelf verbeterplannen verpleeghuiszorg Van Rijn

12 juni 2015 - V&VN zoekt 50 verpleegkundigen en verzorgenden die de vernieuwingsplannen van verpleeghuizen in het kader van Waardigheid en Trots willen beoordelen.

lees meer

Zorginstituut Nederland publiceert Wlz-kompas

4 juni 2015 - Zorginstituut Nederland heeft een online Wlz-kompas gepubliceerd. In het Wlz-kompas duidt het Zorginstituut de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

lees meer

Pakt u de ruimte voor kwaliteitsverbetering? Leg de lat hoog!

29 mei 2015 - Manon Jansen en Anno Pomp van het ministerie van VWS gaven op 19 mei een toelichting op het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots.

lees meer

Verslag voorlichtingsbijeenkomst 19 mei 2015

21 mei 2015 - Op 19 mei 2015 kwamen ruim 200 geïnteresseerden naar de voorlichtingsbijeenkomst over het vernieuwingsprogramma 'Waardigheid en trots' in Nieuwegein.

lees meer

Waardigheid en trots bron van inspiratie

12 mei 2015 - Het programma Waardigheid en trots heeft het in zich een bron van inspiratie te worden voor de sector, denkt bestuurder Henri Plagge van De Zorgboog.

lees meer

Cliëntenraad versterkt Saxenburgh Groep door rol in interne audit

6 mei 2015 - Bij de Saxenburgh Groep zijn 11 leden van de cliëntenraad gecertificeerd voor het afnemen van interne audits.

lees meer

Start vernieuwingsprogramma: Waardigheid en trots

29 april 2015 - Het ministerie van VWS en de TaskForce 'Waardigheid en Trots' starten vandaag met het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’.

lees meer

Bij Espria versterken het bestuur en de cliëntenraad elkaar

23 maart 2015 - Zorgconcern Espria heeft ingezet op versterking van de wisselwerking tussen bestuur en cliëntenraad. Die beweging is inmiddels al lang onomkeerbaar.

lees meer

Manifest intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg

20 maart 2015 - Op 19 maart 2015 debatteerde de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Kwaliteitsbrief Ouderenzorg. Rutgers wilde het belang van intimiteit en seksualiteit voor de kwaliteit van leven benadrukken. Zij maakten een manifest.

lees meer

Bij Omring vormen cliëntenraden de oren en ogen voor het bestuur

19 maart 2015 - Aan deskundigheidsbevordering wordt veel aandacht gegeven, dat betaalt zich uit. Voor het bestuur is de cliëntenraad een steunpilaar in beleidsontwikkeling.

lees meer