Oproep: meld u aan voor de Monitor Woonvormen Dementie 2016

Het Trimbos-Instituut start begin 2016 met een nieuwe meetronde van de ‘Monitor Woonvormen Dementie’ in de verpleeghuiszorg. Het Trimbos-Instituut roept alle aanbieders van verpleeghuiszorg aan mensen met dementie op om zich aan te melden voor deelname aan deze monitor!

Inzicht en werken aan verbetering

De behoeftes van mensen met dementie en hun welzijn staan steeds meer centraal in de zorgverlening. Een cruciale factor daarbij is zorg bieden in een zoveel mogelijk vertrouwde en herkenbare omgeving. Ook de aandacht voor en samenwerking met familie en naasten krijgt steeds meer aandacht. Daarnaast spelen er specifieke kwaliteitsvraagstukken in de dementiezorg zoals het goed omgaan met onbegrepen gedrag, het terugdringen van psychofarmaca en vrijheidsbeperkende maatregelen. In zo’n sterk bewegend werkveld is meer inzicht in de effectiviteit van het beleid voor bestuurders en managers van grote waarde.

Deelname aan de Monitor Woonvormen Dementie biedt die mogelijkheid. De Monitor biedt daarnaast de mogelijkheid voor zorgprofessionals om zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de beroepsgroep te werken aan verbetering van de door hen aangeboden zorg. Deelnemers aan de eerdere meetronden van de Monitor vinden met name de mogelijkheid om zich te kunnen vergelijken met andere instellingen waardevol. Ook vinden zij dat de spiegel die de monitor biedt op de eigen beleidskeuzes en de gevolgen van deze keuzes op de kwaliteit van de geboden zorg erg waardevol.

Kaders voor adequaat beleid

Staatssecretaris Martin van Rijn ziet de gegevens uit de Monitor Woonvormen Dementie als belangrijke input voor het vaststellen van de kaders voor adequaat beleid in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, zowel op landelijk niveau als voor zorgorganisaties. De indicatoren en uitkomsten van de Monitor sluiten bovendien nauw aan op de brief ‘samenleven met dementie’ en op het kwaliteitsplan voor de verpleeghuissector ‘Waardigheid en Trots’.

Aanmelden en meer informatie

In de folder ‘Monitor Woonvormen Dementie’ staat uitgebreide informatie over de opzet van de Monitor, wat er van u verwacht wordt, ervaringen van zorgorganisaties die eerder deelnamen etc.

De Monitor wordt uitgevoerd door een projectgroep binnen het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Voor vragen of uw directe aanmelding, kunt u contact opnemen met één van de leden van de projectgroep van de Monitor Woonvormen Dementie:

Reserveer woensdagochtend 2 december 2015 in uw agenda wanneer u geïnteresseerd bent in deelname. Tijdens deze bijeenkomst bepalen we wat de aanvullende thema’s worden voor de nieuwe meetronde. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht op het Trimbos-Instituut.

Meer weten


Geplaatst op: 20 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 23 oktober 2015