Oproep: welk instrument voor het meten van cliëntervaringen gebruik jij?

Geplaatst op: 23 november 2020
Laatst gewijzigd op: 25 november 2020

Met welk instrument werkt jouw organisatie om cliëntervaringen op te halen? Laat het ons weten en vul de vragenlijst in! Binnen de verpleeghuissector is afgesproken dat er een centrale plek komt, waar zorgorganisaties hun instrumenten voor het meten van cliëntervaringen kunnen indienen, zodat organisaties elkaar kunnen raadplegen om ervaringen uit te wisselen. Waardigheid en trots op locatie verzamelt meetinstrumenten voor cliëntervaringen van zorgaanbieders en zal deze plaatsen binnen de kennisbank kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg.

Vragenlijst meetinstrumenten cliëntervaringen

Ga direct naar de vragenlijst voor het indienen van het meetinstrument voor cliëntervaringen van jouw verpleeghuis.

Eisen meetinstrumenten cliëntervaringen

Hoewel in het kwaliteitskader staat dat zorgorganisaties gebruik moeten maken van een erkend instrument, is later door de stuurgroep kwaliteitskader besloten dat er géén waaier van erkende instrumenten komt, maar dat er een set van eisen vastgesteld wordt voor instrumenten. Bekijk de: eisen meetinstrumenten cliëntervaringen

Het meten van cliëntervaringen met een eigen instrument staat los van de verplichting om jaarlijks op locatieniveau informatie over cliëntervaringen aan te leveren aan het Openbaar Data Bestand (ODB) van het Zorginsitituut Nederland.

Overzicht meetinstrumenten cliëntervaringen

Waardigheid en trots op locatie verzamelt meetinstrumenten voor cliëntervaringen van zorgaanbieders en zal deze plaatsen binnen de kennisbank kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg. Hier is ook een eerdere publicatie van Waardigheid en trots te vinden, genaamd ‘Inzicht in ervaren kwaliteit’ met daarin beschreven de stappen die een organisatie moet doorlopen om te komen tot een passend instrument en een overzicht van veertien meetinstrumenten voor cliëntervaringen van zorgaanbieders.

Meer weten