Opbrengsten experiment Leven zoals je wilt

Geplaatst op: 20 november 2018
Laatst gewijzigd op: 1 april 2021

Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg en Zekerheid namen het initiatief tot het experiment Leven zoals je wilt in maart 2016. Ze wilden leren hoe zij vanuit hun rol kunnen bijdragen aan het realiseren van zorg die aansluit bij het leven zoals cliënten dat het liefste leiden. De klantwens stond centraal in de aanpak. Van daaruit zijn ze op zoek gegaan naar maatwerk en flexibiliteit in het aanbod. ‘We hebben veel geleerd van het experiment Leven zoals je wilt en delen graag de mooie briljantjes die het heeft opgeleverd’, aldus de initiatiefnemers.

Leven zoals je wilt vond plaats in drie regio’s: Amstelveen, Kennemerland en Gooi & Vechtstreek. Verschillende zorgaanbieders en organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning werkten intensief mee. Dit waren: Amstelring, Brentano, CMO Flevoland, Hilverzorg, King Arthurgroep, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Reigershoeve, Sint Jacob, Viva! Zorggroep, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgbalans en Zorgbelang.

Leven zoals je wilt is onderdeel van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van Waardigheid en trots en is in december 2018 afgerond.

Initiatiefnemers: mooie opbrengsten en de beweging gaat door

‘We hebben veel geleerd van het experiment Leven zoals je wilt en delen graag de mooie briljantjes die het heeft opgeleverd. Zorg realiseren vanuit wensen en behoeften van cliënten bleek moeilijker dan we hadden gedacht. Het vraagt van professionals dat ze zich verdiepen in hoe de cliënt zijn leven wil leiden, dat ze flexibel zijn in het realiseren van passende zorg en samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie. Dit gaat niet vanzelf. Daarvoor is een cultuur nodig die professionals de ruimte geeft om dit te doen. Dat betekent bestuurders die het voorbeeld geven en een organisatie die is opgebouwd rondom het invulling geven aan de wensen van cliënten’, aldus de initiatiefnemers.

‘We hebben in het experiment Leven zoals je wilt geleerd dat je de cultuur stapsgewijs kunt veranderen door te beginnen met kleine, concrete veranderingen vanuit wensen van cliënten. De stappen die we vanuit Leven zoals je wilt hebben gezet zijn uitgewerkt in inspiratieproducten. Met deze mooie briljantjes hopen we andere zorgaanbieders uit te nodigen verder te gaan in het realiseren van zorg vanuit wensen en behoeften van cliënten. Zodat we met elkaar stap voor stap de zorg voor ouderen steeds beter maken. Want ook al stopt Leven zoals je wilt, de beweging gaat door.’

Documenten – briljantjes

Hier vindt u alle briljantjes die samen antwoord geven op twee vragen:

Hoe kom je achter wensen en behoeften van cliënten?

  • Om de vragen en wensen van (toekomstige) cliënten helder te krijgen is gezocht naar manieren hoe u hierover in gesprek kunt gaan. De ervaringen op dit gebied staan in het inspiratieproduct De wensen en behoeften naar leven zoals je wilt.
  • Uw hele leven denkt u na en praat u met belangrijke personen in uw leven over ’beslismomenten’ en hoe u het leven in kan vullen, zoals u dat graag wenst. Maar nadenken en praten over ouder worden is vaak niet zo makkelijk, en doen mensen vaak niet. Dit kan betekenen dat er op enig moment door anderen keuzes voor u gemaakt moeten worden. Eerder nadenken en het gesprek aan gaan over ouder worden is daarom erg belangrijk. In het inspiratieproduct Eerder nadenken over ouder worden leest u meer of bekijk de film: