Op zoek naar praktische info over verantwoorde personeelssamenstelling?

In januari is de norm verantwoorde personeelssamenstelling samen met de indicatoren opgenomen in het openbare Register. Verpleeghuizen hebben de ruimte om lokaal en context-gebonden invulling te geven aan de personeelsnorm. Maar hoe pak je dit aan? Waardigheid en trots op locatie organiseert 2 bijeenkomsten over verantwoorde personeelssamenstelling.

Bijeenkomsten verantwoorde personeelssamenstelling

Programma

Beide bijeenkomsten starten met een plenaire opening waarin experts vertellen over de context gebonden normen verantwoorde personeelssamenstelling. We gaan vervolgens met elkaar in gesprek over wat dit betekent voor een integrale aanpak vanuit een visie op persoonsgerichte zorg, het personeelsbeleid, scholing en kwalificatie van medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingsmogelijkheden. Met de deelnemende zorgaanbieders worden casuïstiek, praktische ervaringen, voorbeelden en tips gedeeld.

Aanmelden

Meer weten

Ondersteuning nodig bij de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Of specifiek bij het vormgeven van de invulling van de personeelsnorm? Meld je dan aan voor Waardigheid en trots op locatie.

Geplaatst op: 27 augustus 2019
Laatst gewijzigd op: 27 augustus 2019