Academische werkplaatsen onderzoeken corona epidemie in verpleeghuizen

Geplaatst op: 3 april 2020
Laatst gewijzigd op: 3 april 2020

Een onderzoeksteam van twee academische werkplaatsen ouderenzorg (UNC-ZH en UNO-UMCG) brengt de ontwikkelingen van de corona epidemie in verpleeghuizen in heel Nederland in kaart op basis van vergaderstukken van crisisteams. Wekelijks rapporteert het onderzoeksteam aan het ministerie van VWS over de ontwikkelingen per regio, zodat het ministerie op de hoogte is van de situatie en wat er acuut nodig is in de sector.

Inzicht corona epidemie

De onderzoekers werken samen met de organisaties uit de netwerken. Ook brancheorganisaties Actiz, V&VN en Verenso participeren in het onderzoek. In de wekelijkse rapportages wordt informatie in kaart gebracht over:

  • Het aantal en beloop van (verdenkingen op) besmettingen
  • Welke maatregelen er worden genomen en waarom
  • Welke veranderingen er optreden in de personele bezetting en ziekteverzuim
  • Welke materialen extra nodig zijn en welke tekorten er ontstaan
  • Overige zaken: o.a. gevolgen van de situatie voor mantelzorgers, overige moeilijkheden of succesfactoren, en andere opvallend heden.

Als de behoefte van het ministerie van VWS verandert door nieuwe ontwikkelingen dan zal de informatie in de rapportage daarop worden aangepast, afhankelijk van wat de organisaties in de vergaderstukken kunnen delen. 

Deelnemen aan het corona onderzoek

Vergaderstukken van crisisteams vormen voor het onderzoeksteam een belangrijke bron van informatie over actuele ontwikkelingen. De gegevens worden gecodeerd overgenomen in een centraal databestand. Er wordt gerapporteerd op ROAZ-regio. Individuele organisaties worden niet bij naam genoemd.

Zorgorganisaties die deelnemen aan dot onderzoek wordt gevraagd om zo lang de crisis aanhoudt, wekelijks alle (nieuwe) vergaderstukken van het crisisteam te delen met het onderzoeksteam via secure email. Het betreft in ieder geval de notulen, en waar mogelijk bestaande overzichten m.b.t. besmettingen, personeel en materialen.

Vervolgonderzoek na afloop coronacrisis

Het onderzoeksteam wil uiteindelijk ook mogelijke verbanden – bijv. tussen het aantal besmettingen en de genomen maatregelen – opmerken, maar om deze te bewijzen is aanvullend onderzoek na de crisis nodig. Na afloop van de crisis wordt toestemming gevraagd of organisaties ook wil meedoen aan het vervolgonderzoek, met vragenlijsten en verdiepende interviews, en aanvullende gegevens.

Meer informatie coronaonderzoek

Kijk voor meer informatie over en deelnemen aan het Corona-onderzoek Verpleeghuizen op de website van het UNC-ZH. Of neem contact op met Arno Doornebosch (A.J.Doornebosch@lumc.nl) of coronaverpleeghuizen@lumc.nl 

Bron: UNC-ZH

Meer weten