Invloed coronamaatregelen op probleemgedrag wisselend

Geplaatst op: 22 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 22 mei 2020

De academische netwerken ouderenzorg UKON en UNC-ZH onderzoeken de gevolgen van de coronamaatregelen op het probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners. De factsheet met de eerste resultaten geeft een wisselend beeld: behandelaren zien bij sommige bewoners juist meer en bij andere bewoners juist minder probleemgedrag.

Er is een enquête uitgezet, waaraan bijna 300 psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere behandelaren aan hebben deelgenomen.  In de factsheet ‘Probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners en COVID-19 maatregelen’ staat dat de deelnemers aangeven dat er zowel bewoners zijn waarbij het probleemgedrag is
toegenomen, als bewoners waarbij dit is afgenomen. Ook merken zij dat er veranderingen zijn in het type probleemgedrag na de invoering van de coronamaatregelen.

Apathie en angst

Geen bezoek en minder activiteiten lijken meer rust op de afdeling te geven. Dat lijkt bij
een aantal bewoners tot een afname van probleemgedrag te leiden. Tegelijkertijd denken deelnemers bij andere bewoners juist een toename te zien, bijvoorbeeld in apathie. Ook depressie, toenemende angst en negativiteit richting familie worden
genoemd als voorbeeld van probleemgedrag dat vaker voorkomt of ernstiger wordt.

Over andere coronamaatregelen zoals het dragen van beschermingsmiddelen en een verandering in de samenstelling van het zorgteam zijn de resultaten van het onderzoek eenduidiger: deze leiden bij een meerderheid tot een toename van probleemgedrag.

Coachen op afstand bij probleemgedrag

Speciaal voor psychologen en andere behandelaren heeft het CCE een webinar gegeven over hoe je zorgteams op afstand kunt coachen bij probleemgedrag. Een samenvatting van dit webinar is in de volgende video terug te kijken.

Tips voor verzorgenden

Het CCE geeft in drie video’s een aantal tips speciaal voor verzorgenden in deze moeilijke tijden van de coronacrisis over het voorkomen van en omgaan met probleemgedrag. Bekijk de Tips bij probleemgedrag door coronamaatregelen.

Bronnen: UKON en CCE

Meer weten