NZa verlengt Wlz compensatieregelingen corona voor 2021

Geplaatst op: 21 december 2020
Laatst gewijzigd op: 21 december 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de compensatieregelingen die zijn ingesteld om zorgaanbieders te compenseren voor omzetderving en extra kosten die gemaakt worden door corona verlengd voor 2021. ‘Met deze compensatieregelingen zorgen we dat zorgaanbieders ook in 2021 hun energie kunnen richten op het leveren van zorg, en zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun financiële situatie’, aldus de NZa.

Het betreft 2 beleidsregels voor 2021. Eén voor compensatie van doorlopende kosten en één voor compensatie van extra kosten.

Compensatie doorlopende kosten

De eerste maatregel is de beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 – BR/REG-21148. Deze biedt compensatie voor doorlopende kosten. Bijvoorbeeld omdat verpleeghuizen door het coronavirus tijdelijk minder zorg kunnen declareren omdat zij bijvoorbeeld minder bewoners opnemen. Ook kunnen zij afzonderlijke dagbesteding of dagbehandelingsprestaties (per dagdeel) declareren als deze vanwege de coronacrisis op een vernieuwende wijze op de woongroep worden geboden.

Compensatie extra kosten

De tweede maatregel is de beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 – BR/REG-21149. Deze biedt compensatie voor bijvoorbeeld de inhuur van extra personeel of maatregelen om de instelling corona-proof te maken. Let op: de lijsten van de personele en materiële kosten die in elk geval worden vergoed zijn voor 2021 aangepast.

Bron: NZa.nl

Meer weten