NZa: beleidsregel SARS-CoV-2 in mei verwacht

Geplaatst op: 17 april 2020
Laatst gewijzigd op: 10 augustus 2021

Verpleeg- en verzorgingshuizen mogen door de coronacrisis niet in financiële problemen komen. Daarover zijn door verschillende partijen met de zorgkantoren afspraken gemaakt. De NZa heeft opdracht gekregen om een deel van deze maatregelen in beleidsregels uit te werken. De beleidsregel SARS-CoV-2 virus voor zorgaanbieders in de langdurige zorg wordt naar verwachting in mei gepubliceerd.

De NZa maakt in overleg met de brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut een beleidsregel SARS-CoV-2 virus voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Deze geeft zorgaanbieders de mogelijkheid om de financiële gevolgen van de corona uitbraak vergoed te krijgen.

Uitgangspunten beleidsregel

In een brief van het ministerie van VWS aan de NZa is een aantal uitgangspunten opgenomen voor het vaststellen van de beleidsregel. De beleidsregel richt zich zowel op vergoeding van extra kosten die aanbieders maken als op de vergoeding van doorlopende kosten die momenteel niet worden gedekt door een lagere omzet (omzetderving).

Bron: NZa.nl

Meer weten