NVTZ en Vilans starten verkenning naar toezichthouden in verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 20 maart 2019
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019

De invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 betekent een andere rol voor de intern toezichthouders van verpleeghuizen. Om hen te ondersteunen bij deze verandering, starten de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en onderzoekers van Vilans een verkenning die toezichthouders handvatten en inspiratie biedt.

De vraag voor toezichthouders is welke manier van toezicht houden bij hun nieuwe opgave past. En vooral: hóe doe je dat dan? De NVTZ en onderzoekers van Vilans voor het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ gaan samen met een expertgroep werkenderwijs de opgave ontrafelen en inspirerende voorbeelden en oplossingsrichtingen verkennen. ‘We verwachten in het najaar van 2019 de uitkomsten te kunnen delen in een publicatie die aansluit bij de eerder uitgebrachte NVTZ-publicaties Zienderogen beter’, aldus Monique Wijnties en Sandra Dahmen in het artikel ‘Nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt om toezicht op maat’ op nationaalregister.nl.

Anneke Augustinus, directeur programmamanagement Vilans:

‘Toezicht in de geest van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Ook als toezichthouder: permanent leren en ontwikkelen, in de spiegel kijken, op afstand en toch betrokken en daarbij sturen zonder te controleren. Dan stuurt u met impact. Hoe bewust bekwaam bent u al?’

Meer weten