Norschoten overhandigt boekje ‘Zorgdomotica in de praktijk’ aan VWS

Geplaatst op: 23 december 2015
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2019

Woensdag 16 december jl.  brachten projectgroepleden van het landelijke VWS-project Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen een werkbezoek aan Norschoten. Norschoten doet mee aan dit project van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de pilot ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’. Omdat zorgdomotica een onderdeel is van deze pilot, overhandigde Bram Roggeveen, directeur Norschoten, het zojuist verschenen boekje ‘Zorgdomotica in de praktijk’ aan Merel Gosens, projectleider van Waardigheid en trots- Ruimte voor verpleeghuizen.

Zo lang mogelijk thuis

‘Op de drempel van thuis en net als thuis’ gaat uit van de eigen regie van de cliënt op het moment dat hij zorg wil ontvangen. Belangrijk uitgangspunt is de zorg zo te organiseren dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De samenwerking tussen cliënt en zijn sociale netwerk, thuiszorg en  Norschoten als leverancier van langdurige zorg, krijgt daarin een belangrijke rol. Ook de inzet van zorgdomotica kan het langer thuis wonen mede ondersteunen. Zorgdomotica is dan ook een onderdeel van de pilot van Norschoten.

Boekje ‘Zorgdomotica in de praktijk’

Norschoten heeft vernieuwende zorgdomotica aangebracht in twee verpleeglocaties. Dit kon tot stand komen mede dankzij giften van de Noaber Foundation, Stichting Gezondheid en Welzijn Barneveld en de Vrienden van Norschoten. Het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van Windesheim heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van dit nieuwe domoticaproject.  De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het onlangs verschenen boekje ‘Zorgdomotica in de praktijk’.  Bram Roggeveen reikte dit boekje, namens alle deelnemende partijen uit aan de leden van de projectgroep.

Meer weten