Nivel rapport: Zinvollere daginvulling voor bewoners, meer deskundigheidsbevordering personeel

Geplaatst op: 19 juni 2019
Laatst gewijzigd op: 19 juni 2019

Er is een beweging gaande naar zinvollere daginvulling voor bewoners, meer deskundigheidsbevordering voor personeel en meer onderlinge dialoog. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel naar de extra middelen (ook wel de Waardigheid en trots-gelden)  die verpleeghuizen sinds 1 januari 2016 kunnen inzetten.

Bijna de helft (45%) van de ondervraagde verzorgenden en verpleegkundigen voelt zich qua deskundigheid in 2018 beter toegerust voor het werk ten opzichte van twee jaar eerder.  Ook de daginvulling is op onderdelen verbeterd, blijkt uit het onderzoek.

Een geïnterviewde: “… de persoonlijke zorg krijgt echt meer aandacht. Voorheen zat men alleen maar in een huiskamer in een kringetje en deed iedereen hetzelfde. Nu merk je dat voor ieder die er zit er rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden.” 

Tot slot blijkt het meer vanzelfsprekend geworden om cliëntenraden en ondernemingsraden te betrekken bij planvorming en evaluatie.

Download: De uitkomsten van de evaluatie zijn samengevat in de Infographic Opbrengsten extra middelen Waardigheid en trots voor verpleeghuizen.

Eerdere evaluatie

In 2017 werd al eerder een evaluatie uitgevoerd naar de extra middelen. Ook daaruit bleek dat ‘cliëntenraden, ondernemingsraden en verpleegkundige adviesraden tevreden zijn met de extra middelen voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering uit het programma Waardigheid en trots en de manier waarop zorgaanbieders deze inzetten’. Lees meer over de evaluatie uit 2017 door Significant en Curias.

Bron: Nivel.nl

Meer weten